Dlaczego szef w firmie, może być dla niej zagrożeniem?

W jakich sytuacjach szef, właściciel lub prezes może być zagrożeniem dla firmy, w sytuacji kiedy ma nad firmą bezpośrednią kontrolę?

 

Czy właściciel firmy może być dla niej wprost: przekleństwem?

Jest wiele technik oraz testów, dzięki którym można się dowiedzieć, czy dana osoba nadaje się na szefa firmy. Istnieją również pytania, których odpowiedzi pozwolą sobie odpowiedzieć, czy dana osoba może samodzielnie kierować daną firmą.

Jeśli nie, to cóż: należałoby w takiej sytuacji zatrudnić kogoś, kto się będzie do tego nadawać lepiej, niż sam wlaściciel.

Najważniejsze czynniki, które należy brać pod uwagę jeśli chodzi o pion kierowniczy, to:

  • inicjatywa: wychodzenie z nią oraz przyjmowanie,
  • kreatywność: posiadanie jej oraz "zarażanie" innych swoimi pomysłami,
  • wytrwałość w dążeniu do celu oraz umiejętność motywowania innych, aby robili to, co do nich należy lub więcej,
  • samozaparcie i samodyscyplina,
  • zdolności, które są pomocne w kwestiach organizacyjnych,
  • zdolności przywódcze oraz dobre kierowanie zespołem własnym lub z zewnątrz,
  • umiejętność podejmowania decyzji oraz wyciąganie wniosków z własnych oraz cudzych błędów,
  • wiara we własne możliwości oraz korygowanie wybranego przez siebie kursu, jeśli to konieczne,
  • silne pragnienie osiągnięcia spektakularnych efektów,
  • pozytywne nastawienie do siebie, pracowników

Jeśli z całą stanowczością oraz pewnością możesz powiedzieć, że posiadasz wszystkie lub większość z wyżej wymienionych cech, z całą pewnością własna firma to jest to, czego potrzebujesz i co da Ci poczucie spełnienia przy okazji wzbogacając Cię.