Dlaczego mięso armatnie z Polski samo pcha się na ruszt?

...

Zadziwia mnie antyrosyjska gorączka w wykonaniu polskich polityków, dziennikarzy, internetowych komentatorów oraz zwykłych ludzi spotkanych na mieście.

 

Narasta fala różnego rodzaju bluzgów kierowanych pod adresem Rosjan i Rosji.

 Szczucie rozpoczęli politycy i duża grupa dziennikarzy.

 Mają sukcesy. - Jeśli za sukces można uznać dosyć powszechne bezkrytyczne podejście do antyrosyjskich enuncjacji i wybiórczo spreparowanych informacji dotyczących sytuacji na Ukrainie.

 

Jakie są motywy działania ludzi propagujących nienawiść? Rozniecających antyrosyjską gorączkę?

 W niektórych przypadkach motywy są oczywiste.

 Amerykańscy banksterzy dążą do wojny w Europie. Wojny, która umożliwiłaby wyprzedaż militarnego szrotu zalegającego składowiska w amerykańskich bazach wojskowych..

 Wojny, która pomogłaby anulować horrendalne amerykańskie długi ... Amerykanie mają w Polsce wielu agentów wpływu. Nie tylko R. Sikorski jest agentem CIA.

 

 

Do wojny dąży Netanjahu i wspierający go Żydzi z Izraela. Z jednej strony uważa on, że zasada „dziel i rządź” umożliwia przetrwanie Izraela otoczonego morzem wrogo nastawionych muzułmanów. Z drugiej strony wierzy w biblijną przepowiednię, jakoby ta następna wojna światowa miała doprowadzić do żydowskiego sukcesu polegającego na odbudowie Świątyni Jerozolimskiej. Żeby zbudować tzw. III Świątynię Jerozolimską, konieczne jest zburzenie meczetu Al Aksa stojącego w miejscu, w którym kiedyś była I Świątynia Jerozolimska. Trudno liczyć na akceptację tego projektu ze strony ponad miliarda muzułmanów zamieszkujących Bliski Wschód, Europę i inne kontynenty.

W Polsce mamy Żydów wspierających państwo Izrael. Na forach posty piszą Żydzi z Izraela i Żydzi amerykańscy.

 

Nie wszyscy antyrosyjscy nienawistnicy to opłaceni agenci obcych państw.

 Nawet większość z nich nie jest opłaconymi agentami. Piszę tak ponieważ wiem, kto jest, a kto nie jest agentem.

 Dziś instytucje takie jak CIA czy MOSSAD, ale także KGB, nie mają już możliwości utrzymania w tajemnicy czegokolwiek. Także list opłacanych przez siebie agentów wpływu.

 

Szyfry są złamane. Technika pozwala na przechwytywanie korespondencji i umożliwia dostęp do wszystkich komputerów. Także do komputerów, które nigdy nie były podłączone do sieci. Technika umożliwia pobudzenie komputera całkowicie odłączonego od sieci i od zasilania, ściągnięcie z niego danych. Także zmodyfikowanie oprogramowania wyłączonego komputera.

Listy agentów CIA nie są ogólnie dostępne, ale znane wielu osobom. W tym takim, które nigdy nie były w USA, nigdy nie kontaktowały się z NSA, siedzą sobie spokojnie przy komputerze w Polsce i nikt ich nie kojarzy z tak rozległą wiedzą.

 

Motywy działania agentów są oczywiste.

Za swoją pracę otrzymują wynagrodzenie. Zdrada karana jest śmiercią. Często śmiercią w męczarniach. Czasem wyrok śmierci obejmuje ich bliską rodzinę.

 Dlaczego Polacy, nie będący agentami, pchają się na ruszt?

 Jest grupa pchająca resztę. Dla siebie mają zarezerwowane miejsce na „zaleszczyckiej szosie”. Widzą siebie jako ministrów w rządzie emigracyjnym, dziennikarzy „nowej Wolnej Europy”. Z bezpiecznej odległości chcą „rządzić” tym, którzy przeżyli III Wojnę Światową.

 

Jak dużo mięsa armatniego pcha się na ruszt z innych powodów?

Jakie to powody?

 

Video thumb

 

...