Dlaczego Kanał Bydgoski nie wysycha?

Cała woda w Kanale Bydgoskim pochodzi z Noteci. Od początku zasilenie Kanału było poważnym problemem stojącym przed jego projektantami i budowniczymi. Próbowali oni zasilić go wodami pobliskiego jeziora, co jednak nie przyniosło spodziewanych efektów. Potrzebny był regularny i nieustanny dopływ wody, która przecież wyciekała z Kanału z każdym śluzowaniem. Taki stały dopływ mogła zapewnić wyłącznie rzeka, dlatego ostatecznie budowniczowie Kanału Bydgoskiego połączyli Kanał z Notecią w jej górnym biegu przekopem o długości kilkunastu kilometrów.

Z tego przekopu wykopanego w celu zasilenia w wodę górnego odcinka Kanału Bydgoskiego powstał z czasem kanał, który zaczął żyć własnym życiem. Pod naciskami właściciel ziemskich, którzy domagali się melioracji swoich łąk, Prusacy przedłużyli go i skanalizowali praktycznie całą Górną Noteć. Ostatecznie połączyli Kanał Bydgoski normalnym szlakiem żeglugowym aż z jeziorem Pakość poprzez Łabiszyn i Barcin.

619ae8badf02665b9f9df5193d05dbde.jpg

fbddeeff90768dd0879814dbb75a2af4.jpg

c24b20ddb17dab9ebcded1717fd372dd.jpg

3c938c052442089a5d2fb14bc7222ff5.jpg
Cały kanał górno notecki powstał w ciągu XIX wieku, a wybudowanie na nim 8 kosztownych stopni wodnych wraz ze śluzami musiało być w jakiś sposób ekonomicznie uzasadnione. Trudno bowiem przypuszczać, że rozsądni skądinąd Niemcy wykonali te inwestycje nie spodziewając się zysków. Do budowy tych stopni przyczyniły się na pewno żądania właścicieli ziemskich, którzy posiadali na tamtych terenach swoje majątki. Dzięki skanalizowaniu górnej Noteci ich łąki zostały zmeliorowane, a oni mogli drogą wodną transportować swoje płody rolne. W czasach, gdy modernizowano Kanał Bydgoski i wyposażano go w większe śluzy, kanał górno notecki nie posiadał już swojego pierwotnego znaczenia, które stracił na rzecz rozbudowanych linii kolejowych. Nie było też potrzeby, żeby wpływały na niego europejskie barki. Barki takie pływały do Bydgoszczy, dlatego śluzy Kanału Bydgoskiego i na Noteci między Kanałem, a Wartą zostały zmodernizowane i powiększone. Maleńkie XIX wieczne śluzy na Górnej Noteci pozostały niezmienione do dziś.

 4afa1d65e3317264058ed7d35d8484a6.jpg

41178fb8d1d210003f6d7f2ed5b6ccdd.jpg

682c79d307489f8cf096eea208efab70.jpg

W związku z tym, że stan techniczny tych śluz jest wciąż bardzo dobry, często korzystają z nich turyści wodni. Górna Noteć Skanalizowana stanowi część tak zwanej Pętli Wielkopolskiej, obejmującej rzekę Wartę od ujścia Noteci w Santoku do Konina, Kanał Ślesiński, jezioro Gopło, Górną Noteć Skanalizowaną, fragment Kanału Bydgoskiego i Noteć od Kanału Bydgoskiego do ujścia w Santoku.

 687b379b0cd202a68df7526cab63bae7.jpg

a030359d8d48cde1f6df95b5ecec7add.jpg

f8724937079f624654a5b029ff711e80.jpg

 173b124463ba84f55f8e9f1d2cebddca.jpg