Dlaczego Europa musi upaść ?

Na czym polegają umiejętności polityka ?

Orwell ujął to krótko;

KAŻDY POLITYK MA JEDNO ZADANIE DO WYPEŁNIENIA; kłamstwo przekształcić w prawdę !

Dlatego; Wolność demokraty nie polega na tym, że może powiedzieć wszystko, co myśli, ale na tym, że nie musi myśleć o wszystkim co powiedzieć.

Dożyłam czasów, gdy nasz parlament w demokratyczny sposób ustanawia prawa godzące w egzystencję człowieka, które dzielą nasze społeczeństwo.

Wściekłe protesty na słowa prawdy – są jedyną reakcją, czyli rani jedynie prawda.

A przecież „demokracja” to greckie słowo określające „władzę” ludu. Demos znaczy lud i niektórzy używają tego terminu na określenie ludzi niskiego stanu, czyli plebsu.

Kratos wskazuje na silną władzę i różni się przez to od słowa arche , które opisuje władzę jako „kierującą”, „pierwotną” co znajduje swój wyraz w „monarchii” lub w „hierarchii”.

Demokracja odpowiada na pytanie ; kto powinien rządzić ?

Rządzić ma większość równych pod względem politycznym obywateli, która dokonuje tego osobiście albo poprzez swych wybranych (większością głosów) przedstawicieli. Zatem kieruje się dwoma zasadami ; zasadą większości i zasadą równości politycznej.

Nie można jej mylić z demo - filią. Człowiek bogaty... gardzący parlamentaryzmem , arystokrata lub monarchista z uwagi na stan i pochodzenie może być demo-filem, czyli człowiekiem życzliwym ludowi, ale nie demokratą !

Europa upada dzięki systemowi jakim jest liberalna demokracja. Elementy demokracji i liberalizmu splotły się ze sobą tak bardzo, iż niektórzy przestali je odróżniać i nieustannie mylą je ze sobą. Ich połączenie można traktować jako historyczny przypadek, a całą jego magię tworzy element liberalny, to znaczy wolnościowy.

Czynnik demokratyczny ma charakter egalitarno – totalitarny, lecz niestety amatorski, który nie jest w stanie sobie poradzić z problemami kurczącej się Ziemi. Ludzkość zadaje sobie coraz więcej pytań, na które demokracja nie jest w stanie odpowiedzieć. Najbardziej palącym problemem naszych czasów jest ratowanie wolności, byśmy nie doczekali chwili , gdy liberalną demokrację zastąpi totalna tyrania.

Wyrazu „totalna” już użyto w Sejmie... określiła się nim opozycja! Mamy PIS-PO a w tle KOD.

Czym jest prawdziwy liberalizm?

Nie zajmuje się kwestią … kto powinien sprawować władzę. Istotny jest sposób rządzenia.

Podstawowa zasada brzmi następująco; bez względu na to, kto dzierży ster władzy... pojedynczy obywatel powinien cieszyć się możliwie największą wolnością, która nie zagraża jednak dobru wspólnemu.

Zatem; „Tyle wolności, ile to tylko możliwe, tyle przymusu ile to konieczne.”

 

Rzeczywistość została skołtuniona i trudno będzie ją wyprostować... o tym w następnych artach..