Dla lubiących ruszać głową.

Jeśli rozwiążesz poniższe zadania w godzinę masz szansę znaleźć się w elitarnym klubie Mensy.

 

 MENSA, powstała w Anglii w 1946 roku, zrzesza ludzi o ponadprzeciętnej inteligencji (IQ zawierające się w górnych 2% populacji). Jak można przeczytać na stronie internetowej MENSA POLSKA, stowarzyszeniu przyświecają trzy zasadnicze cele: „odkrywanie i pielęgnowanie inteligencji człowieka dla dobra ludzkości, popieranie badań naukowych określających charakter, rodzaj oraz zastosowanie ludzkiej inteligencji, a także stwarzanie dla swoich członków korzystnego środowiska intelektualnego”. Aby zostać członkiem Mensy, trzeba tylko rozwiązać test na inteligencję i uzyskać odpowiednio wysoki wynik.

Jeśli rozwiążesz poniższe zadania w godzinę masz szansę znaleźć się w tym elitarnym klubie. Odpowiedzi na końcu tekstu.

 

Zadanie 1

Stoisz przed dwoma bramami, z których jedna prowadzi do wyjścia natomiast druga do przepaści.

Przed bramami stoi dwóch strażników, z których jeden kłamie a drugi mówi prawdę.

Pytanie: Jak sformułułować tylko jedno pytanie, które zadając tylko jednemu strażnikowi uzyskasz odpowiedź, która prowadzi do bezpiecznego wyjścia?

 

Zadanie 2

Cegła waży kilogram i pół cegły. Ile waży cegła?  ( zadanie z IV klasy szkoły podstawowej ). Nie układaj równań, wystarczy logicznie pomyśleć.

Zadanie 3

Czterej sprinterzy, panowie Abacki, Babacki, Cabacki i Dabacki, zorganizowali między sobą współzawodnictwo w biegu na sto metrów Niestety bieg odbył się bez sędziego i po przekroczeniu linii mety:

- pan Abacki powiada, że Cabacki był pierwszy, Babacki zaś był drugi;

- pan Babacki powiada, że Cabacki był drugi Dabacki zaś był trzeci;

- pan Cabacki powiada, że Dabacki był ostatni, Abacki zaś był drugi;

 - pan Dabacki nic nie mówi, milczy.

Wiemy, że  każdy ze sportowców podał dwie informacje - jedną z nich prawdziwą, jedną - fałszywą.

Pytanie: Jaka była w rzeczywistości kolejność na mecie?

Zadanie 4

W fabryce czekolady pracuje 10 linii produkcyjnych. Na jednej z nich zepsuł się dozownik i tabliczka czekolady waży 110 zamiast 100 gram. Masz wagę do dyspozycji, ale możesz dokonać tylko jednego ważenia. Jak ustalić numer linii z wadliwym dozownikiem. 

Zadanie 5

W piwnicy są dwa pomieszczenia. W pierwszym znajdują się trzy wyłączniki prądu, a w drugim żarówka 100 watowa. Wiadomo, że jeden z wyłączników zapala tę żarówkę i wszystkie są wyłączone, ale efektu zapalenia z pierwszego pomieszczenia nie widać. Możesz zrobić co zechcesz, ale po wyściu z pierwszego pomieszczenia nie możesz już do niego wrócić. Jak stwierdzić, który wyłącznik jest tym właściwym?

Zadanie 6 

Król miał trzech mędrców: Wysokiego, Średniego i Niskiego. Aby sprawdzic czy rzeczywiscie są dobrzy wymyślił fortel.

 - Słuchajcie moi mili oto mam pięć czapekc: 2 czarne i 3 białe, każdemu z was nałożę jedną i każę zgadywać jaki kolor ma szlafmyca na jego głowie. 

Król ustawił mędrców w kolejności: Niski, Średni, Wysoki, w ten sposób aby Wysoki widzial dwóch pozostałych, a Średni tylko Niskiego.

- Zgadujcie! - zakrzyknął. 

Wysoki odpowiedział: nie wiem

Średni odpowiedział: nie wiem

Niski podumał i odpowiedział... 

Pytanie: Co odpowiedział? 

Zadanie 7

Włóczęga chodzi po parku i stwierdza, że nie posiada papierosów. Ponieważ jest włóczęgą, nie ma również pieniędzy. Ale od czegóż ma głowę? Nasz włóczęga zaczyna zbierać niedopałki. Bibułkę ma w kieszeni, a doświadczenie go uczy, że z siedmiu niedopałków można zrobić jednego papierosa. Po pewnym czasie uzbierał 49 niedopałków. Włóczęga ma bardzo regularne przyzwyczajenia i pali jednego papierosa dokładnie co 3 kwadranse.

Pytanie: Na ile czasu wystarczy mu uzbierany zapas? 

Zadanie 8

 Z burty statku zwiesza się drabinka sznurowa w ten sposób, że ledwie dosięga powierzchni wody. Szczeble drabinki rozmieszczone są w odległości 25 centymetrów.

 Pytanie: Ile szczebli znajdzie się pod wodą, gdy podczas przypływu morza woda podniesie się o 90 centymetrów? 


Zadanie 9 

Chłop musi przewieźć na drugi brzeg rzeki kozę, wilka i kapustę. Niestety, posiada łódkę, która może pomieścić tylko jego i jedno z trzech (kozę, wilka albo kapustę). Na jednym brzegu nie mogą zostać bez opieki chłopa: wilk z kozą (bo wilk zje kozę), ani koza z kapustą (bo koza zje kapustę).

Pytanie: Co ma zrobić chłop?

 

Zadanie 10

 

1 zł = 1 zł

1 zł = 100 gr

10 gr = 0.1 zł

100 gr = 10 gr * 10 gr

1 zł = 0.1 zł * 0.1 zł

1 zł = 0.01 zł

1 zł = 1 gr

 Pytanie: Gdzie tkwi błąd w powyższym rozumowaniu

 

Zadanie 11

 Ile rowków (przeciętnie) ma normalna płyta winylowa długogrająca, tzw. single play, z jednej strony? (Możn się pomylić o 3). 

 

Zadanie 12

Pewien ojciec sześciu synów dał z okazji Nowego Roku najstarszemu synowi 60 zł i rzekł:

- Rozdziel je pomiędzy braci w ten sposób, by każdy starszy miał od młodszego o złotówkę więcej.

Pytanie: W jaki sposób rozdzielić powyższą sumę, wypełnić  życzenie ojca i  nie gryzmolić  trudnych rachunków? 


Zadanie 13

 Mamy dwa dzbanki, jeden o pojemności 3 litrów, drugi o pojemności 5 litrów. Zadanie nasze polega na tym, aby za pomocą tych dwóch dzbanków odmierzyć dokładnie 7 litrów wody.  Odlewanie  "na oko" się nie liczy. Dokładnie 7 litrów! 

Zadanie 14

Andrzej wysiadł z autobusu PKS na przystanku w D. Wysiadając, nie dotykał drzwi, mimo że pozostali wysiadający pasażerowie musieli ich dotknąć przy wysiadaniu. Pytania:

Ilu pasażerów wysiadło z autobusu w D?

Jako który z kolei wysiadał Andrzej?

Czy drzwi w autobusie były otwierane ręcznie czy automatycznie?

 

Zadanie 15


Tomek wręczył swej ukochanej kwiaty. Wśród nich słoneczników i hiacyntów było tyle samo co pozostałych kwiatów, a stokrotek również  tyle samo, co pozostałych. 

 Pytanie: Ile co najmniej kwiatów wręczył Kasi Tomek? 

     

Zadanie 16 ( Einsteina )

 Podobno zadanie to zostało wymyślone przez Einsteina. Według niego 98% populacji nie jest w stanie go rozwiązać... 

 5 ludzi zamieszkuje 5 domów  Wszyscy palą papierosy 5 rożnych marek i pija 5 rożnych napojów. Hodują 5 zwierząt, ale też róznych. 

Norweg zamieszkuje pierwszy dom

Anglik mieszka w czerwonym domu

Zielony dom znajduje się po lewej stronie domu białego

Duńczyk pije herbatę

Palacz Rothmansow mieszka obok hodowcy kotów

Mieszkaniec żółtego domu pali Dunhille

Niemiec pali Marlboro

Mieszkaniec środkowego domu pija mleko

Palacz Rothmansów ma sąsiada, który pija wodę

Palacz Pall Malli hoduje ptaki

Szwed hoduje psy

Norweg mieszka obok niebieskiego domu

Hodowca koni mieszka obok żółtego domu

Palacz Philip Morrisow pije piwo

W zielonym domu pija się kawę

Mozliwa jest tylko jedna odpowiedź!


Pytanie: Kto hoduje rybki?

 

Zadanie 17 

Przed urodzinami Tomka trzech kolegów złożyło się na prezent po 10 złotych. Jeden z nich wybrał, kupił i zostało mu 5 złotych. Postanowił wziąć 2 złote, a wszystkim oddać po  złotówce. Rachunek prosty, każdy zapłacił 9 złotych.

Ale, ale 9+9+9=27. Do tego 2 złote = 29 złotych. Gdzie brakująca złotówka? 

 

 

08ae73b078f74162189eacce22bd30da.jpg 

Dlaczego brakuje ? 

 


Odpowiedź 1 - 'Którą bramę wskazałby twój kolega, gdybym zapytał go o bezpieczne wyjście?'

 

Odpowiedź 2 - 2 kilogramy

 

Odpowiedź 3

 

Kolejność na mecie :

 

1. Cabacki

2. Abacki

3. Dabacki

4. Babacki

 

 

Odpowiedź 4 - Z pierwszej linii 1 tabliczka, z drugiej 2 tabliczki, z trzeciej 3 tabliczki  itd.

 

 

Odpowiedź 5

 

Zapal wyłącznik nr 1, odczekaj dłuższą chwilę, następnie wyłącz i włącz drugi. Idź sprawdzić żarówkę.

Jeśli się pali wszystko jasne, jeśli nie sprawdź czy żarówka jest ciepła ... i masz odpowiedź.

 

Odpowiedź 6

 

Odpowiedział: mam białą!

Wysoki mógł wiedzieć tylko wtedy, gdybyśmy mieli oboje czarne czapki, czyli przynajmniej jeden z nas ma czapkę białą!. Średni mógł wiedzieć tylko wtedy, gdybym na głowie miał czapkę czarną!

Odpowiedź 7

 Sześć godzin. Czterdzieści dziewięć niedopałków dadzą siedem papierosów, ale te z kolei dadzą siedem nowych niedopałków, co da jednego nowego papierosa. A więc osiem papierosów starcza na 6 godzin.

Odpowiedź 8

 

Ani jeden. Cały statek, a więc i drabinka sznurowa podniosą się wraz z wodą.

 

Odpowiedź 9

Chłop przewozi na drugi brzeg kozę. Wraca, zabiera wilka,

przewozi go na drugi brzeg, zabiera kozę z powrotem.

Wraca, zostawia kozę i bierze kapustę.

Przewozi ją na drugi brzeg, zostawia z wilkiem i wraca po kozę.

 

 

Odpowiedź 10

 

Błąd tkwi w czwartej linijce równania.

100 gr to oczywiście 10 gr * 10, nie zaś 10 gr * 10 gr.

 

Odpowiedź 11

Jeden.

 

Odpowiedź 12

Podział rozpoczął od najmłodszego brata, dając każdemu o 1 zł więcej, a więc 1, 2, 3, 4, 5 i 6 zł. Pozostałe 39 zł podzieli na równe 6 części, a więc każdy brat otrzyma po 6,50 zł. Stąd bracia zostaną obdzieleni następująco: 7,50 zł; 8,50 zł; 9,50 zł; 10,50 zł; 11,50 zł i 12,50 zł.

Odpowiedź 13

Napełniamy dzbanek pięciolitrowy. Z niego napełniamy dzbanek trzylitrowy. Te trzy litry wylewamy. W dzbanku pięciolitrowym mamy dwa litry wody. Te dwa litry wody wlewamy do dzbanka trzylitrowego. Napełniamy dzbanek pięciolitrowy. Obecnie mamy pięć litrów w dzbanku pięciolitrowym i dwa litry w dzbanku trzylitrowym. Razem siedem litrów.

Odpowiedź 14

 Wysiadło trzech pasażerów: pierwszy otworzył drzwi, trzeci je zamknął; Andrzej wysiadał jako drugi, dlatego jako jedyny nie musiał dotykać drzwi; Drzwi były oczywiście ręczne, inaczej nikt nie musiałby ich dotykać.

Odpowiedź 15

4 kwiaty. Dwie stokrotki oraz po jednym słoneczniku i hiacyncie

Odpowiedź 16

Hodowcą rybek jest.... Niemiec

Odpowiedź 17

Niczego nie brakuje. Prezent 25 zł+3 złote reszty+2 złote = 30 złotych. 

Kupujący prezent nie ponósł kosztów w wysokości 9 zł, ale 10-2-1=7 zł

7+9+9=25 zł i 5 wróciło do kieszeni = 30 zł

 

 

 

Autor: Zebrane w sieci