Czytania ślubne w kościele – część druga.

Z poprzedniego artykułu wiemy, że miłym i wzruszającym gestem jest, kiedy osoba z bliskiego otoczenia pary młodej uczestniczy we mszy ślubnej.

 

 

95ea093a5dda13db111d6e5fc046573b.jpg

Pomiędzy pierwszym a drugim czytaniem zawsze śpiewamy psalm. I to o nim będzie mowa w tym artykule. Kościół przedstawia nam kilka propozycji psalmów na okazję ceremonii ślubu. Para młoda może zdecydować, który psalm zostanie odśpiewany na ich uroczystości. Wychodząc wszystkim szykującym się do ślubu narzeczonym pragnę przybliżyć treści psalmów na ten wyjątkowy dzień, jakim jest bez wątpienia własny ślub.

Propozycje psalmów:

Pełna jest ziemia łaskawości Pana

Refren: Pełna jest ziemia łaskawości Pana.

Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem,
naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.
Pan spogląda z nieba,
widzi wszystkich ludzi.

Refren: Pełna jest ziemia łaskawości Pana.

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych,
na tych, którzy czekają na Jego łaskę.
Dusza nasza oczekuje Pana,
On jest naszą pomocą i tarczą.

Refren: Pełna jest ziemia łaskawości Pana.

Raduje się w Nim nasze serce,
ufamy Jego świętemu imieniu.
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaską,
według nadziei, którą pokładamy w Tobie.

Refren: Pełna jest ziemia łaskawości Pana.

******

Niech imię Pana będzie pochwalone

Refren: Niech imię Pana będzie pochwalone.

Chwalcie Pana z niebios,
chwalcie Go na wysokościach.
Chwalcie Go wszyscy Jego aniołowie,
chwalcie Go wszystkie Jego zastępy.

Refren: Niech imię Pana będzie pochwalone.

Chwalcie Go słońce i księżycu,
chwalcie Go wszystkie gwiazdy świecące.
Chwalcie Go nieba najwyższe
i wody, co są ponad niebem.

Refren: Niech imię Pana będzie pochwalone.

Góry i wszelkie pagórki,
drzewa rodzące owoc i wszystkie cedry,
Dzikie zwierzęta i wszelkie bydło,
płazy i ptactwo skrzydlate.

Refren: Niech imię Pana będzie pochwalone.

Królowie ziemscy i wszystkie narody,
władcy i wszyscy sędziowie tej ziemi,
Młodzieńcy i dziewice, starcy i dzieci
niech imię Pana wychwalają,
bo tylko Jego imię jest wzniosłe.

Refren: Niech imię Pana będzie pochwalone.

******

Nasz Pan jest dobry dla swych wszystkich dzieci

Refren: Nasz Pan jest dobry dla swych wszystkich dzieci.

Pan jest łagodny i miłosierny,
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich,
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

Refren: Nasz Pan jest dobry dla swych wszystkich dzieci.

Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła
i niech Cię błogosławią Twoi święci.
Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie,
a Ty karmisz ich we właściwym czasie.

Refren: Nasz Pan jest dobry dla swych wszystkich dzieci.

Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach
i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.
Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają,
wszystkich wzywających Go szczerze.

Refren: Nasz Pan jest dobry dla swych wszystkich dzieci.

******

Nasz Pan jest dobry i bardzo łaskawy

Refren: Nasz Pan jest dobry i bardzo łaskawy.

Błogosław, duszo moja, Pana
i wszystko, co we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana
i nie zapominaj wszystkich Jego dobrodziejstw.

Refren: Nasz Pan jest dobry i bardzo łaskawy.

Miłosierny jest Pan i łaskawy,
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Jak ojciec lituje się nad dziećmi,
tak Pan się lituje nad tymi, którzy się Go boją.

Refren: Nasz Pan jest dobry i bardzo łaskawy.

Lecz łaska Boga jest wieczna dla Jego wyznawców,
a Jego sprawiedliwość nad ich potomstwem,
nad wszystkimi,
którzy strzegą Jego przymierza.

Refren: Nasz Pan jest dobry i bardzo łaskawy.

******

Błogosławiony, kto się boi Pana

Refren: Błogosławiony, kto się boi Pana.

Błogosławiony jest każdy, kto się boi Pana
i chodzi Jego drogami.
Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich,
szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.

Refren: Błogosławiony, kto się boi Pana.

Małżonka twoja jest jak płodny szczep winny
w zaciszu twojego domu.
Synowie twoi jak oliwne gałązki
dokoła twego stołu.

Refren: Błogosławiony, kto się boi Pana.

Tak będzie błogosławiony człowiek,
który się boi Pana!
Niech cię z Syjonu Pan błogosławi
i obyś oglądał pomyślność Jeruzalem
przez wszystkie dni twego życia.

Refren: Błogosławiony, kto się boi Pana.

******

Przez całe życie będę sławił Pana

Refren: Przez całe życie będę sławił Pana.

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem,
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Refren: Przez całe życie będę sławił Pana.

Wysławiajcie razem ze mną Pana,
wspólnie wywyższajmy Jego imię.
Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał
i wyzwolił od wszelkiej trwogi.

Refren: Przez całe życie będę sławił Pana.

Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych,
aby ich ocalić.
Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry,
szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.

Refren: Przez całe życie będę sławił Pana.

******

Radość znajduję w Pańskich przykazaniach

Refren: Radość znajduję w Pańskich przykazaniach.

Błogosławiony człowiek, który boi się Pana
i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach.
Potomstwo jego będzie potężne na ziemi,
dostąpi błogosławieństwa pokolenie prawych.

Refren: Radość znajduję w Pańskich przykazaniach.

Dobrobyt i bogactwo będą w jego domu,
a jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze.
On wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych,
łagodny, miłosierny i sprawiedliwy.

Refren: Radość znajduję w Pańskich przykazaniach.

Jego mocne serce zaufało Panu,
Jego wierne serce lękać się nie będzie,
i spojrzy z wysoka na swoich przeciwników.
Rozdaje i obdarza ubogich,
jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze,
wywyższona z chwałą będzie jego potęga.

Refren: Radość znajduję w Pańskich przykazaniach.

 

Źródło: http://slubi.pl/blog/czytania-slubne-w-kosciele-czesc-druga/310/