Czyś ty człowiek, czyś ty zwierz?

Rymowanka z przekazem.

 

 

Wszystko nam dziadek pozwalał robić, zabraniał tylko uderzyć krowy.

Zwierzę rzecz święta, boże stworzenie - dziadek zaczynał swoje radzenie.

Wielka  Cię klęska wtedy dosiega, gdy w stronę zwierza zmierza Twa ręka.

Dopóki świat jest niedoskonałym, zwierz człowiekowi będzie poddanym.

Lecz gdy docenić stwora  nie umiesz, rzecz się odmienia w twoim rozumie.

Z człowieka zwierzem stać wtem się możesz i płacz już wtedy nic nie pomoże.

Bóg pozabiera przymioty ludzkie, a pozostawi  Ci wnętrze puste.

Do śmierci cierpiał będziesz za karę, żeś sprzeniewierzył praojców wiarę.