Czy gry mają destrukcyjny wpływ na psychikę dziecka?

Odpowiedź na postawione pytanie: czy gry komputerowe mają destrukcyjny wpływ na psychikę dziecka, nie jest jednoznaczna. Gry mają zarówno negatywny, jak i pozytywny wpływ.

 

f491ff26e4702ea0b9972d22fad5ae1a.jpg

Jeśli chodzi o negatywne aspekty, to gry uczą przemocy, agresji oraz powodują uodparnianie się na ból i cierpienie drugiego człowieka. Wypaczają podstawowe wartości moralne, zacierając granice pomiędzy dobrem i złem. Izolują dziecko od świata, pokazując świat nierealny. Jeśli elementy tego świata zostaną przeniesione do rzeczywistości to sytuacja ta stanowić może duże zagrożenie. Gry utrwalają w oczach dziecka obraz świata rzeczywistego jako miejsca budzącego strach. Utożsamiając się z bohaterem, dziecko zaczyna myśleć i postępować tak jak on. Nie zawsze słusznie. Wszystkie rodzaje negatywnych treści gier wskazuje system PEGI. Gry swoją interakcyjnością i atrakcyjnością przyciągają dzieci bardziej niż inne media. Gry uzależniają.

Jeśli chodzi o pozytywne aspekty, to gry komputerowe poszerzają wiedzę, zwiększają poczucie własnej wartości poprzez rozbudowany system nagród. Uwalniają od złych emocji. Gry komputerowe uczą logicznego myślenia, podejmowania właściwych decyzji oraz planowania w czasie. Rozwijają wyobraźnię, zwiększają kreatywność. Poprzez zabawę gry mogą także uczyć języków obcych, matematyki, geografii, biologii i innych nauk. Mogą przekazywać różnorodną wiedzę, stanowiąc cenne źródło informacji. Gry mogą rozwijać zainteresowania.

Nie można jednoznacznie powiedzieć czy gry komputerowe wpływają pozytywnie czy też negatywnie na psychikę dziecka. Zależy to bowiem od wielu czynników, a szczególnie od treści gier i czasu im poświęcanego. Ponadto siła wpływu gier zależy również od innych cech, np. wieku gracza, cech temperamentu i osobowości, jakości więzi w środowisku rodzinnym, rówieśniczym i innych. Dlatego też poszczególne osoby w różnym stopniu mogą ulegać wpływowi gier komputerowych.