Czas dla Boga.

Kiedy człowiekowi doskwiera brak czasu , gdy żyje w pośpiechu, trudno mu znaleźć czas dla Boga.

 

Czas dla Boga to jednak najlepiej zainwestowany czas, pamiętamy, że Jezus w miejscu pustynnym rozmnożył  chleb by nakarmić tysiące ludzi.  W  Biblii powtarza się określenie: życie wieczne. A cóż to takiego życie wieczne, to przecież nigdy niekończący się czas, mnóstwo czasu. Taką nagrodę obiecuje Jezus ludziom, którzy teraz część swojego czasu poświęcają dla Boga, na przykład na lekturę Pisma Świętego, na modlitwę, na refleksję, jak zmienić swoje życie by bardziej przybliżyć się do Stwórcy.                       W Ew.Mateusza w rozdziale 4 werset 4 Jezus mówi: " Człowiek żyje nie samym chlebem, lecz wszelkim słowem, które pochodzi z ust Boga." Jeśli człowiek nie ma czasu na czytanie Biblii, to nie żyje pełnią życia. Jezus, nazwany jest Zbawicielem ludzi, bo za każdego z nas oddał życie aby nas wykupić z niewoli grzechu i śmierci. Jeśli Jezus zachęca nas do czytania Słowa Bożego, to dlatego ,że to jest bardzo ważne dla naszego życia teraz i w przyszłości, bo może otworzyć nam drogę do życia wiecznego, gdzie będziemy mieli mnóstwo czasu na wszystko.