Co z krakowskim Prezydentem ?

Niestety! Krakowska Izba Obrachunkowa potwierdziła słuszną decyzje Rady Miasta Krakowa nie udzielenia absolutorium Prezydentowi Jackowi Majchrowskiemu za 2011 rok.

 

 05a824570888ba0bea2dedd1f4f036f8.jpg W dniu 27 czerwca na jawnym posiedzeniu Rady Miasta Krakowa, radni w większością głosów przy 26 za nieudzielaniem absolutorium, przy 7 radnych którzy byli przeciwko tej Uchwale, a radni klubu PiS wstrzymali się od głosowania.

Oczywiście zgodnie z Prawem pan Jacek Majchrowski odwołał się do RIO tj. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, która mimo kilku uwag co o Uchwały Rady Miasta Krakowa o nie udzieleniu absolutorium, stwierdziła tą decyzje jako zgodną z prawem i obowiązującą.

Wyczerpanie możliwości prawnego dalszego odwoływania się przez obecnego Prezydenta powoduje, że w ustawowym terminie konieczność podjęcia Uchwały o Referendum przez Radę Miasta Krakowa w sprawie odwołania pana Jacka Majchrowskiego ze stanowiska Prezydenta Miasta Krakowa.

Oczywiście w przypadku gdy Rada Miasta będzie z powodu pewnych układów działać opieszale lub szła w kierunku aby nie dopuścić do odwołania, to w takiej sytuacji sprawa obróci się przeciwko tej Radzie Miasta.

Zgonie z prawem pewna grupa mieszkańców może oskarżyć Radę o działanie na szkodę miasta i popieranie dotychczasowych nieprawidłowości w zarządzaniu miastem. 579f0f7f10be8839177b6c5f87c85209.jpg

Mieszkańcy mają prawo powołać obywatelski komitet i wystąpić do władz Centralnych o przeprowadzenie przed terminowych wyborów do Rady Miasta i Prezydenta Miasta Krakowa.

Oczywiście ktoś kto ma tytuł profesora powinien posiadać samokrytykę i godnie opuścić to stanowisko. Niestety ten pan raczej z dobrej woli nie odejdzie, bo jest wiele dziwnych powiązań.

Jakie ma obecny Prezydent Miasta Krakowa możliwości odejścia z honorem:

- gdyby to było w okresie między wojennym to taka osoba po prostu popełniła honorowe samobójstwo,

- obecny prezydent jest już w wieku emerytalnym. Po prostu gdyby myślał logicznie to przeszedł na emeryturę, a stanowisko zgodnie z Prawem do czasu wyborów przekazał I zastępcy.

Przechodząc na emeryturę zachowuje wszelkie godności i tytuły. Chociaż w tym osobowym przypadku będzie trudno tego człowieku namówić aby tak postąpił.

Ostatnia śmierć jego najważniejszego prawnika i przyjaciela, który ma wiele na sumieniu, powinna dać obecnemu prezydentowi miasta do myślenia.

Przede wszystkim, że to już początek końca jego kariery w samorządzie miejskim oraz na arenie politycznej. Zły przykład między innymi dla studentów Wydziału Prawa UJ Kraków.

Oczywiście można wyliczyć wiele nieprawidłowości w zarządzaniu miastem jak :

- wyrzucenie około 500 milionów złotych na stadion Wisły Kraków, który stoi pusty, obecnie teraz proponuje przekazać za 15 milionów Chińczykom,

- nie wyjaśnione nieprawidłowości krakowskiej pomocy społecznej, brak należytej kontroli oraz ustawianie spraw w sądach,

- brak budownictwa komunalnego i niska pomoc dla mieszkańców Krakowa w sprawach mieszkaniowych, nielogiczne przydziały mieszkań komunalnych -potrzebujący i chorzy czekają nawet po 9 - 10 lat, a inni otrzymują zaraz; nieprawidłowości oraz niegospodarność z zasobami komunalnymi,

- do tej pory nie wyjaśniona sprawa doprowadzenia, że Kraków nie był brany po uwagę jako Miasto UEFA EURO 2012, mimo poniesionych dużych wydatków na dwa stadiony piłkarskie i infrastrukturę,

- przeinwestowanie na infrastrukturę, która nie jest konieczna jak budowa nowego obiektu w Czyżynach,

- sprawa budynku Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 6 Wydziałowi Prawa UJ gdzie wykładowcami był Andrzej Oklejak i jest dalej sam Jacek Majchrowski - sprawa z czasów kiedy ten pan był Wicewojewoda Województwa Małopolskiego,

 - niski poziom promocji Miasta,

- zbędne nieuzasadnione rozbudowanie kadrowe urzędników miejskich, w tym też obsadzanie z układów,

- wyjaśnienie - kto ustawia z ramienia miasta w sądach aby osoby, które krytykują obecne działania MOPS i prezydenta bezpodstawnie na postawie spreparowanych materiałów były skazywane,

- sprawa oszustwa eksmisji z dnia 01 czerwca 2009 na podstawie prefabrykowanej Karty przez MOPS Kraków Filia 8 i poparciem Prezydenta miasta - są dowody i do tej pory MOPS odmawia dostarczenia autoryzowanej kopii tej karty bezprawnie eksmitowanemu,

- bezprawne stłumienie przez urzędników miejskich przy pomocy tzw. instytucji siłowych w miesiącu czerwcu 2012, strajkujących seniorów koło kościółka św. Wojciecha w Krakowie Rynku Głównym,

- zasadność likwidacji szkól na terenie Krakowa,

- wyjaśnienie bezprawne wymeldowywanie zaoczne niewygodnych mieszkańców,

- udzielenie pomocy prawnej i finansowej organizacjom i osobom poszkodowanym przez miasto oraz działania dotychczasowego Prezydenta Miasta,

- sprawa powiązań miasta z prywatną uczelnią na krakowskim Zabłociu, która jest współwłasnością między innymi rodziny obecnego Prezydenta.

A jest to tylko fragment, bo wszelkie skargi mieszkańców i organizacji do Rady Miasta potem są przesyłane do tych co są na nich te skargi, potem takie osoby oraz organizacje są represjonowane.

Wszystko zależy od najbliższego posiedzenia Rady Miasta, ponieważ walec nie udzielenia absolutorium obecnemu Prezydentowi już ruszył. Jak będą dalsze opieszałe działanie krakowskich rajców, to on ich też zgniecie.

Natomiast najmądrzejsza byłaby decyzja, to dobrowolne przejścia obecnego prezydenta na emeryturę do czasu wyboru nowego oraz powołanie jako po. Prezydenta I zastępcę obecnego władcy miasta. Taka sytuacja spowoduje bezbolesne i bez kosztowne przekazanie władzy, oraz uczciwe rozliczenie pana Jacka Majchrowskiego.

Obecnie jest wielu kandydatów na stołek Prezydenta Krakowa. Oto przedstawiam przykłady: inż. Tadeusz Trzmiel - były dyrektor MPK Kraków, a obecnie I zastępca Prezydenta Miasta, prof. Antoni Tajduś - były rektor AGH, Bogusław Kośmider - Przewodniczący Rady Miasta i inni.

Z punktu prawnego nie otrzymanie absolutorium przez Prezydenta Miasta lub odwołanie powoduje, że do czasu wyboru innej osoby na to stanowisko lub do czasu nie wytypowanie innej osoby na pełniącego obowiązki, funkcje po. Prezydenta powinien przejąć Przewodniczący Rady Miasta.

Zdaje sobie, że ten materiał wywoła lawinę różnych komentarzy.

Jako rodowity krakowianin potwierdzam, że Kraków to piękne historyczne miasto ale niestety niepoważnie rządzone i narażane na zbędne straty moralne oraz ekonomiczne.

Przykro by było jak by doszło, że z powodu zadłużenia komornicy zajęli by mienie miejskie i przystąpili do licytacji Miasta Krakowa.

Czasami można zastanowić się ? Czy żyjemy w państwie demokratyczny i państwie prawa.

(zdjęcia i materiał jest chroniony prawem autorskim) i ( CC )