Co to jest KABAŁA

Spojrzenie na Kabałe w ziarenku.

 

247708f49b4291bd52812d69047259ba.gif-Kabała wyznacza ważkie miejsce temu,co zwykliśmy nazywać teurgią,to jest sztuką sięgania do tego co boskie lub doprowadza do określonych skutków w sferze boskiej,ale wyłącznie w celach odkupicielskich,nie zaś egoistycznie osobistych,jak to jest na ogół w przypadku magii   /Charles Mopsik/

-mistyczne wyjaśnienie Biblii,sztuka odnajdywania ukrytego sensu poprzez analize słów i sztuką czynienia cudów dzięki wymawianiu określonych słów w określony sposób   /Plancy de Collin/

-naucza też,że świat poniżej Księżyca trwać będzie siedem tysięcy lat   /j.w/

-Kabała jako nauka oferuje swój sposób badania świata-poprzez rozwój dodatkowych zdolnośći człowieka w odczuwaniu otaczającego go świata,Słowo "kabała"(hebr.otrzymanie)wyraża dążenie otrzymania wyższego uświadomienia,odczucia prawdziwego obrazu świata   /Raw Aszlag/

-kabała ujednolicona doktryna,w której obok ezoterycznych nauk judaizmu i żydowskiego mistycyzmu znalazły się elementy teozoficzne,oparte na neoplatońskiej teorii emanacji eonów,czyli bytów pośrednich   /Kołysanka.../

-szkoła myśli mistycznej została nazwana Kabałą,od rdzenia KUF-BET-LAMED,oznaczającego po hebrajsku otrzymywac,akceptować   /Kabała i żydowski mistycyzm/

-termin"kabała" ma w sobie coś paradoksalnego,ponieważ zapowiada,iż najbardziej osobiste doświadczenie kontaktu z tym co boskie,mieści się w tradycji historycznej   /Roland Goetschel/

-magia,stanowiąca nauke okultyzmu,ma na celu zbadanie tajemnic życia i śmierci oraz posiadanie sekretów świata duchowego i tak zwanego nad przyrodzonego.Nauka okultyzmu jest bardzo starożytna.Hebrajczycy znali ją pod nazwą kabały   /Czarna magia/

-Senior Alfonsie--przerwał kabalista-ludzie,którzy tak jak ja oddają się tajemnym naukom, nie mogą mówić wszystkiego   /Rękopis znaleziony w Saragosie/

-kochaj bliźniego swego jak siebie samego.Cała reszta jest tylko komentarzem.Teraz idż i ucz się   /Yehuda Berg/

-w następstwie poszukiwań hebrajskich korzeni Biblii postawiona zostałam wobec KABAŁY(Hokmah nistharah:Mądrość Tajemna):Sefer Yetsirah,Raza Rabba,Sefer-Ha Zohar...Tyle wielkich tekstów,które otworzyły mój umysł na inne wymiary   /Izabel Padovani/

-wedle Kabały za pośrednictwem Sefirot dokonany został akt stworzenia,w nich realizuje się obecność Stwórcy,one są zasadą wszystkiego,co istnieje,ich wreszcie dotyczy wszelkie poznanie   /Otorowski/

-wolność wyboru powstaje wtedy,gdy rodzi się w człowieku nowe pragnienie duchowe.To pragnienie dopiero zaczyna się przejawiać w masach,dlatego też kabała zaczyna być rozpowszechniana   /Vladis/

-Adam,pierwszy człowiek był cielesny tak jak kamienie czy woda,był zupełnie materialny.Był kruchy jak glina,lecz wtedy Bóg na jego oczach zasadził w Kadmonie cząstkie siebie.Była maleńka,niczym ziarenka zasadzone w ziemi   /Władysław Borówka/