Co ma "Žid v čele ukrajinských fašistů" do T-shirta Pana Kołomojskiego?

Tytuł mojego artykułu nawiązuje do incydentu dyplomatycznego między Republiką Czeską a Ukrainą.

 

 Otóż dziennikarz rozgłośni "Český rozhlas Plus" Jan Fingerland podsumował wyniki wyborów prezydenckich na Ukrainie określeniem "Žid v čele ukrajinských fašistů." (Należy się tu wszystkim wyjaśnienie, że Prezydent - elekt Ukrainy Wołodymyr Zelens'kyj jest z pochodzenia żydem).
W wyniku protestu ambasady Ukrainy autor musiał zmienić to zdanie na "Žid v čele Ukrajiny".
(Nie znalazłem żadnych wzmianek o tym incydencie w polskiej prasie.)

 

***

 

Na początku bieżącego stulecia amerykańscy socjolodzy podliczyli ilość parlamentarzystów pochodzenia żydowskiego na całym świecie (z wyjątkiem Izraela  i byłych republik radzieckich).
Naliczyli ich 214. Na 535 miejsc w Amerykańskim Kongresie było 26 żydow.  Na 100 senatorów co dziesiąty był żydem. 
W Brytyjskiej Izbie Gmin na  650 członków 110 miało pochodzenie żydowskie. Nie są to dane miarodajne albowiem są to osoby  wyróżnione za zasługi dla Zjednoczonego Królewstwa a nie wybrane poprzez demokratyczne głosowanie.
We Francji pośród 577 deputatów  było 15 żydów.
W Ukraińskiej Wierchownej Radzie na 450 delegatów osób, które otwarcie przyznają się do żydowskiego pochodzenia jest zaledwie 20 (w przybliżeniu 4.5%) ale nieoficjalnie twierdzi się, że stanowią oni nawet do 50% ogólnej liczby posłów (wg posłanki Walentyny Semeniuk). 
W Rządzie Premiera Grojsmana szacuje się, że 80% jego składu stanowią żydzi. W administracji odchodzącego prezydenta Poroszenko 100% chociaż trudno się z tym zgodzić albowiem, nie ma bezpośrednich dowodów na to, że sam Poroszenko ma pochodzenie żydowskie.

 

Jak do tego doszło, że w  "banderowskiej" Ukraine,  prześladowana i mordowana przez wieki przez ukraińskich nacjonalistów społeczność żydowska zdołała uzyskać tak wielkie wpływy polityczne?
Tu trochę historii.

 

"Naszymi wrogami są Moskale, Polacy i żydzi. Należy ich zniszczyć, głównie inteligencję (...) uniemożliwić jej odrodzenie i dostęp do szkół itd.

Przywódców należy wytępić... Asymilacja żydów jest wykluczona.

Wojska niemieckie muszą zostać uznane za wojska sprzymerzone i należy wykorzystać ich sukcesy do stworzenia własnego rządu, a część zasobów organizacyjnych OUN powinna zostać oddana do dyspozycji wojsk niemieckich”.

-  z instrukcji „Walka i działalność OUN w czasie wojny” przyjętej po drugim wielkim zjeździe OUN (tzw. banderowskim) w 1941 r. ... w okupowanym przez hitlerowów Krakowie.

Jest to po części spadek po postradzieckiej nomenklaturze. Było wielu  ukraińskich żydów - wybitnych działaczy rewolucyjnych, chociażby Leon Trocki czy Lazar' Kaganowicz. Sami Ukraińcy dochodzili do najwyższych pozycji w Kraju Rad: Chruszczow, Czernienko czy Gorbaczow. Jednakże antysemityzm w Ukraińskiej SRR był wyższy niż w innych republikach radzieckich, głównie za sprawą dużego procentu ludności żydowskiej. (Wg ostatniego spisu ludności stanowili oni 103 600, aczkolwiek International Jewish Center "Migdal" szacuje ich liczbe na 90 tysięcy). 
Odegrała tu również rolę bardzo selektywna pamięć histroryczna zwłaszcza ta odgrzewana przez historyków-nacjonalistów z Zachodnierj Ukrainy. Oczywiście powszechnie znane historykom europejskim  pogromy żydów za Petlury, w Babim Jarze, w białoruskim Chatyniu czy Rzeź Wołyńska są na Ukraine omijane "na paluszkach".

 

"Państwo Ukraińskie będzie ściśle współpracować z Wielkimi Niemcami pod wodzą Adolfa Hitlera, które stworzyły nowy porządek w Europie i które pomagają Narodowi Ukraińskiemu wyzwolić się spod moskiewskiej okupacji." 
- Stepan Bandera, fragment z aktu o ogłoszeniu niepodległości, Lwów, 30 czerwca 1941 roku

 

Po zajęciu przez III Rzesze całej Ukrainy już do końca roku 1941 ukraińscy nacjonaliści wiązali z upadkiem Polski i ZSRR wielkie nadzieje chociażby na stworzenie marionetkowego pseudopaństwa satelickiego w rodzaju faszystowskiej Słowacji czy Chorwacji. Niemcy szybko wybili ten pomysł Ukraińcom z głowy co nie przeszkadzało im w wykorzystaniu ich do brudnej roboty na terenie okupowanej Europy wschodniej. Większość "personelu" w obozach zagłady Sobibór i Treblinka stanowili nasi słowiańscy bracia Ukraińcy.

 

- Panie Kołomojskyj, czy Pan wie, że mój dziadek też zginął w hitlerowskim obozie zagłady? 

- W komorze gazowej?

- Nieee, pijany  spadł z wieży wartowniczej.

 

Watażkowie OUN i UPA widząc nieuchronną klęskę Hitlera już w 1943 roku zaczęli łagodzić rasistowską, antsemicką retorykę a stało się to za sprawą radiostacji BBC, która nadawała na Europe Wschodnią również w języku ukraińskim (oprócz polskiego i rosyjskiego). Uzmysłowiwszy sobie, że niepodległość Ukrainy nie przyniesie ani Hitler ani tym bardziej Stalin OUN-owcy postawili na anglo-amerykanów, którzy zastrzegli, że nie będą tolerować działalności antysemickiej ze strony  ukraińskich nacjonalistów.
W rezultacie OUN symbolicznie... i na pokaz wezwało    w s z y s t k i e   narody zamieszkałe na terenie Ukrainy do walki z komunizmem.

 

 

 

 

79b14868cadcb1c838cb621bac02cf34.jpg

W identyczny sposób postąpiła nacjonalistyczna opozycja w 2014. Spisując, geopolitycznego lawiranta Janukowicza całkowicie oddali się oni na pastwę/zbawienie (niepotrzebne skreślić) Zachodu... zwłaszcza USA, będących jeszcze pod administracją demokratów. Paradoksalnie zachodnimi ambasadorami ukraińskiej “rewolucji godności” byli amerykańska żydówka Victoria Nulland i syn ochrzczonego żyda John Kerry.
(Wpadka z otwartym popieraniem Demokratów przez Ukrainę podczas ostatnich wyborów w USA też nie wróży Ukrainie nic dobrego: Trump takich rzeczy nie zapomina. Waszyngtom właśnie ("niespodziewanie") odwołał naznaczoną jeszcze przez Demokratów Panią ambasador USA w Kijowie - Marie Louise Yovanovitch.)
 

63b3bc36c2114d6983f4a0391b8290f0.jpg

Paradoksalnie mimo otwartej skrajnie nacjonalistycznej i faszystowsko-rasistowskiej doktryny dowódców Ajdara i Azova sponsorował  ich Ihor Wałerijowycz Kołomojski - oligarcha i... prezydent EJU (Europejskiej Wspólnoty Żydowskiej).
(foto: LIVEJOURNAL)
Podobnej fotografii nie znajdziecie w europejskiej prasie. Znajdziecie natomiast informacje o bezpłatnym leczeniu rannych ukraińskich żołnierzy w tym ”herosów” z Azova i  Ajdara w polskich i niemieckich szpitalach.

 

Jak wyjaśnić dziwaczny sojusz zmilitaryzowanych ugrupowań nacjonalistów typu Ajdar, Azov, Donbas i ultranacjonalistycznych bojówek (wywodzących się ze środowisk kibolskich - skąd my to znamy?) z ukraińskimi oligarchami, którzy w swojej zdecydowanej większości są pochodzenia żydowskiego? No cóż... nacjonaliści potrzebują od oligarchów funduszy. Co z tego mają oligarchowie?... Pacyfikację (czytaj: zastraszanie) społeczeństwa i zabezpieczenie sfery wpływów ekonomicznych w rzeczywistości zaś prozaiczny podział łupów.
Właściwie każdy deputowany Wierchonej Rady (co najzabawniejsze również ci tzw. prorosyjscy)  jest na usługach (czytaj: w kieszeni) takiego czy innego oligarchy... 

 

d656d444ca0ba871e359a998f5c8f36b.jpg

"Ojciec Chrzestny"  Prezydenta-elekta Ukrainy Wołodymira Zelens'kiego.

 

Status narodowościowy Pana Kołomojskiego doskonale odzwierciedla "kabaretową” wręcz elastyczność ukraińskiej konstytucji, która wyraźnie zabrania posiadania podwójnego obywatelstwa. Otóż ten rezydent Izraela sponsorujący ukraińskich neonazistów zapytany jak w tej sytuacji może on mieć potrójne ukraińsko-izraelsko-cypryjskie obywatelstwo wyjaśnił: 

 "To prawda, że Konstytucja Ukrainy zabrania swoim obywatelom posiadania podwójnego obywatelstwa... ale potrójnego już nie zabrania.” Jest to odpowiedź godna 377-go najbogatszego człowieka na świecie.

 

Wylansowanie "pozasystemowego" Wołodymira Zelens'kiego na ostatnich wyborach prezydenckich (w Ukrainie nie było już z czego wybierać) przez Pana Kołomojskiego jest projektem ostatniego ratunku rozrywanej od wewnątrz i z zewnątrz Ukrainy. 
Wielu obserwatorów w tym również amerykańskich widzi w tym sojuszu zwyczajny oportunizm. Ja również myślę, że jedynym czynnikiem powstrzymującym wybuch antysemickich nastrojów w Ukrainie i  zapewniajacym ukraińskim żydom bezpieczeństwo jest strach nacjonalistów przed utratą Zachodnich gwarancji. Niestety wybiórcza ukraińska polityka "nietykalności" nie obejmuje mniejszości  polskiej i węgierskiej... a szczególnie rosyjskiej. 
Polityka językowa Kijowa łamie podstawowe prawa człowieka do nauki w języku ojczystym. 
Wyobrażam sobie reakcje Zachodnich mediów, gdyby w Domu Związków Zawodowych w Odessie 2 maja 2014 roku żywcem spalono nie rosyjskojęzycznych działaczy antymajdanu a np. 50-ciu przedstawicieli żydowskiej czy węgierskiej społeczności.

 

"Skąd Bandera na Majdanie? Portnikow: To symbol antyrosyjski, nie antypolski" - tytuł artykułu

w GW

 

Tymczasem emigracja ukraińskich żydów zwiększa się dramatycznie nie tylko za sprawę upadającego poziomu życia ale i ucieczki przed powołaniem do wojska. Podobnie jak wielu Ślązaków w beznadziejnie mrocznych PRL-owskich  latach 70-ych i 80-ych wygrzebywało ze strychów stare poniemieckie akty urodzenia swoich przodków tak dzisiaj Ukraińcy rozpaczliwie szukają wśród swoich babć i dziadków żydowskich korzeni.

 

***

 

Od czasu uzyskania przez Ukrainę niepodległości kraj ten opuściło 13 milionów ludzi. 
Przed Majdanem za granicą ubóstwa żyło 10% Ukraińców dziś to już 60% (dane ONZ).

 

 

Fotografie z Google images