Cmentarz żydowski

Wieś  Osobłoga – Osoblaha po czesku, bo to w Czechach –  położona jest przy południowej granicy polskiej, na stoku Gór Opawskich, nad rzeką Osobłoga, która uchodzi do Odry w Krapkowicach. Znajduje się daleko od Pomorza i Mazur ale jej dzieje jako żywo przypominają losy wielu miejscowości w tamtych regionach. Takich choćby jak Zalewo w powiecie iławskim, które przed 1945 rokiem było sporym i dobrze prosperującym miasteczkiem rozwijającym się dzięki linii kolejowej z Ostródy do Elbląga. Niemiecka ludność miasteczka uciekła przed Armią Czerwoną, która spaliła opuszczone budynki czerpiąc radość z samego niszczenia. Po przejściu frontu władze radzieckie rozebrały całą linię kolejową i wywiozły jako zdobycz wojenną.

 Dzisiejsza wieś Osoblaha to niegdyś tętniące życiem miasto o nazwie Hotzenplotz, zamieszkane przez Niemców sudeckich, zostało podczas walk wyzwoleńczych w 1945 roku niemal całkowicie zrujnowane, a rdzenni mieszkańcy masowo wysiedleni. Po wojnie znalazło się pod zarządem czechosłowackiej administracji i chociaż radzieckie władze pozostawiły linię kursującej tam kolejki wąskotorowej cały region był tak wyludniony, że początkowo kolejka nie miała kogo wozić. Nie zachował się żaden przedwojenny budynek, jedyną pamiątką po dawnym miasteczku jest fontanna.

da2a239a8bbc167d51a8523f0badd68e.jpg

9520397dab59ee567fe4bbca5c486ead.jpg

e35779989cffb890b5f4f4c3e7fed0a6.jpg

Zachował się również stary cmentarz żydowski, najstarsze znajdujące się na nim nagrobki pochodzą, według tablic informacyjnych z XVII wieku.

a21186837b7631fc3d7bfeb988ff7b14.jpg

e2c21436e17770249c6149c3cf27b804.jpg

50d274b670fc8a43a76644946ff0746a.jpg

031ada3aa22020c38944a7cc1057ba27.jpg

a51e22960c0fa1a45a0b519553231932.jpg

70ebf2db93d2f8b06a7571b36c0c2e1c.jpg

a4aadc611c4639162fafdb31090ae1a1.jpg

e9897fa2de9a4b420ae21a1201030553.jpg

46b76cfc4a473ffa9419d37dfcdc8616.jpg