Chwała powstańcom Powstania Warszawskiego.

Pamiętajmy o ofiarach Powstania w Warszawie.1 sierpnia – 3 października 1944.

 

b7dcf6135d846b9280c816c4f84eba7f.png

Pozdrawiam ,przy słoneczenej   pogodzie z pełnym optymizmem Kamila ,którego sobie  życzyli  zamordowani w Powstaniu  Polacy,  Warszawiacy. Zaplanowana  przez  Niemców  i ukraińców,  żydów  ostatnia akcja eksterminacyjna Warszawiaków była   znana   polskim politykom i wojskowym .Tak   samo  podział  Polski    w   Teheranie i  podrzucenie Polaków i Polski  pod "patronat"  Stalina. Powstanie w Warszawie nie zmieniło decyzji z Teheranu..W wyniku nalotów, ostrzału artyleryjskiego, ciężkich warunków bytowych oraz masakr urządzanych przez oddziały niemieckie zginęło od 150 tys. do 200 tys. cywilnych mieszkańców stolicy.
Cytuję:
Żydowscy mordercy powstańców z pułku Dirlewangera. Czy Żydzi mordercy powstańców warszawskich odpowiedzą za swoje czyny? Jednym z najkrwawszych katów powstania był Waffen SS w którego skład wchodził pułk Oskara Dirlewangera. Pułk Dirlewangera , który wchodził w skład 36. dywizji Grenadierów miał następujący skład osobowy na sierpień 1944 r:- 240 Romów,- 400 Rosjan,- 268 Żydów,- 120 Ukraińców,- pozostali to Niemcy – kryminaliści i psychopaci z obozów koncentracyjnych, razem 3680 osób. Patrząc na skład osobowy pułku widzimy w nim 268 Żydów. Czy ci Żydzi byli siostrami miłosierdzia u Dirlewangera? na pewno nie, z pewnością mordowali powstańców i ludność cywilną z nie mniejszym okrucieństwem niż pozostali oprawcy czyli Niemcy, Rosjanie, Cyganie i Ukraińcy. Michnikowcy chcą, żebyśmy za wszystko przepraszali Żydów, ale jakoś nie słyszałem o przeprosinach Żydów chociażby za mordy ich ziomków na powstańcach i ludności cywilnej. Nie słyszałem przeprosin za stodołę w Gardelegen , w której to Niemcy spalili żywcem około 1100 osób w tym Polaków. W propagandowej agitce Niemców „ Nasze matki nasi ojcowie ”, którą zakupiła i wyemitowała TVP, jest mowa że to AK mordowała Żydów. Pułk Dirlewangera pokazuje, że było akurat odwrotnie.”

Cytuję:
Komendant główny AK, gen. Tadeusz Komorowski ps. „Bór” wygłosił na posiedzeniu Krajowej Reprezentacji Politycznej referat poświęcony zagadnieniom powstania. Po zaprezentowaniu przewagi okupanta nad siłami konspiracji oraz wskazaniu groźby ogromnych ofiar i zniszczeń, jakie wiązać się będą z porażką ewentualnego zrywu, podkreślił, iż: „naczelne hasło wszystkich naszych poczynań zostało postawione »Powstanie nie może się nie udać«”. Sukces ewentualnej akcji powstańczej uzależnił od: 1) jej ścisłego powiązania z operacjami frontowymi aliantów, 2) wyboru odpowiedniego momentu, 3) uzyskania wsparcia zewnętrznego (lotnictwo, zaopatrzenie w broń i amunicję), 4) nowoczesnego dowodzenia, 5) skoordynowania działań powstańczych („powstanie musi być jednoczesne, powszechne, gwałtowne i krótkotrwałe”..Konice cytatu.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_warszawskie


Następny cytat:
W czasach PRL 1 sierpnia był w Warszawie dniem naszej prywatnej zadumy, naszej prywatnej pamięci i naszego prywatnego smutku gdy bez zadęcia, hałasu orkiestr wojskowych i przemówień pełnych, w najlepszym razie frazesów, a w najgorszym obrzydliwych kłamstw, każdy z nas w ciszy i skupieniu, z bukietem białych i czerwonych mieczyków, odwiedzał Powązki i inne warszawskie miejsca związane z Powstaniem.
Nie czuję ŻADNEJ nostalgii za PRL, ale tej jednej rzeczy bardzo mi teraz brakuje.Koniec cytatu.

Na koniec.

Bez rozkazu Bora Komorowskiego nie byłoby operacji "Ostra Brama" i Powstania Warszawskiego.Generał Władysław Anders uważał powstanie warszawskie za kardynalny błąd z politycznego i wojskowego punktu widzenia, a z moralnego za zbrodnię. Trudno sie z nim nie zgodzic?


W liście do Raczkiewicza z 9 grudnia 1944 roku generał Okulicki napisał:

„Potrzebny był czyn, który by wstrząsnął sumieniem świata, zaprzeczył sam w sobie fałszywym oskarżeniom – czyn, który w stosunku do Rosji byłby aktem najdalej posuniętej dobrej woli – tym silniej uwypuklając jej postępowanie w stosunku do nas, jako oczywiste bezprawie. Zadanie tego nie mogły spełnić walki toczone przez nasze oddziały na tyłach cofających się wojsk niemieckich na Wołyniu na Wileńszczyźnie, we Lwowie – gdyż były to tylko walki o charakterze lokalnym, zatem nie mogły wywołać w świecie nawet takiego echa, jakie odpowiadało ich znaczeniu wojskowemu. Zadanie to spełniła dopiero bitwa warszawska. Jeśli nie wszystkie jej skutki mogły wystąpić już dzisiaj – wystąpią one z całą pewnością w przyszłości i opłacą poniesione ofiary"Koniec cytatu.


Dlaczego wojska Armii Czerwonej nie pomogły Polakom w Powstaniu Warszawskim?Dlaczego Alianci nie bombardowali w Warszawie Niemców hitlerowskich?Wielu oficerów  AK  przeżyło  PW i nie dostali się w łapy NKWD.W   ten sposób   uratowali swoje  rodziny w  Warszawie  ale i   w  Polsce.

 

Chwała powstańcom.Niech pamięć o nich będzie przestrogą przed głupotą polityków i ich lobbystów.Exodus z  Polski  2015 trwa. Czy tego oczekiwali powstańcy w Warszawie? Nie.

Licencja: Domena publiczna