Chrześcijaństwo umieszczone w czasie !

Religie "obowiązujace" w obecnym świecie datują swoje pochodzenie do kilkutysięcy lat. A co bylo przedtem ?

 

Zagadnienia religi, wiary, kościoła oraz zinteresowanie całej ludzkości tymi sprawami
dyktuje życie, i jego zagadki na które właśnie religia, a z nią wiara w istnienie sił nadprzyrodzonych,
dogmaty, prawdy utajone i ujawnione nie tylko nie dają
odpowiedzi, ale wprost przeciwnie zwiększają miarę niepewności i wprowadzają
jeszcze większe zamieszanie w racjonalnym umyśle ludzkości.
Nieskończenie wiele zostało powiedziane na temat religii i powstanie tychże.
Ale ważnym faktorem którego brak w tych rozważaniach jest faktor czasu.
 .
Religie "obowiązujace" w obecnym świecie datują swoje pochodzenie do kilku
tysięcy lat, zależnie od tego na jakim poziomie znajdował się rozwój
intelektualny społeczeństwa tworzącego swojego własnego boga i religię z nim związaną.
.
Egipt był tym społeczeństwem który, jako pierwszy, stworzył boga Horusa,
a którego kult przejęli, kilka tysięcy lat później starożytni Izraelczycy.
Żadna z obecnych religii nie tylko nie wyjaśnia ale wogóle nie zajmuje jakiegokolwiek stanowiska na temat:
jak wyglądał świat miliard, czy miliony lat temu ?
.
Odpowiedź na pytanie, dlaczego tak jest ?
Jest ogromnie prosta, oraz potwierdza, że żaden mistyczny bóg nie ma nic wspólego z powstaniem wszechświata.
Ludzie tworzący mity o bogach oraz wszelkich biblijnych "wydarzeniach" nie mieli  najmniejszego pojęcia
o tamtych, ogromnie odległych czasach.
.
Widzieli świat takim jakim ten był kilka tysięcy lat temu oraz przyjęli za pewnik,
że ich ówczsny świat był zawsze takim jakim oni go zastali.
A więc Ewa i Adam wyglądali tak samo jak oni sami.
Bóg też ma ich podobieństwo, bo innego nie mogli sobie wyobraźić.
Raj był ogrodem takim jaki oni uprawiali ze zwierzętami takimi jakie oni znali.
Nie mogli przedstawić dinozaura bo nic nie wiedzieli o jego istnieniu.
Gdyby mistyczny bóg stworzył ten świat to wiedziałby wszystko o jego przeszłości.
.
Obecnie naukowcy zastanawiają się dlaczego mimo wielu gwiazd kosmos widziany
w nocy jest ciemny, a nie świeci cały "jak za dnia"
Robocza teoria która to zagadnienie usiluje wyjaśnić jest niemalże strachliwa.
Jest taka teoretyczna możliwość, że wszechświat jest tak bezgranicznie wielki,
i odległy, że swiatło od tych ogromnie dalekich gwiazd jeszcze nie dotarło wogóle
do ziemi, i dlatego nie są jeszcze widoczne, ale ukażą się kiedy ich światło dotrze do nas.
.
Ta teoria nie wyklucza, że obecna część wszechświata to tylko jego drobna część.
Całość, jeśli można to tak nazwać, jest dla człowieka niewyobrażalna.
Ale nawet w tej, znanej dla nas, człowiek gubi się i ogranicza ją do c:a 2000 lat.
.
Realnie myślący wiedzą, że człowiek wyevoluował z innej istoty do formy
przejściowej zwanej -hominid- c:a 15 milionow lat temu.
15.000.000 (od hominida) podzielone przez 2.000 (od Jezusa)
daje iloraz...0.0075 to ułamek jednego %
To "ten czas" miała ludzkość do „stworzenia świata,” boga, człowieka, napisania biblii,
wszystkich świętych, arki, 10 przykazań, budowania kościołów oraz stworzenia teori
pt ....."jak się to wszystko zaczęło" ??
.
Czyli obowiązujące u nas C h r z e ś c i j a ń s t w o !!!