Chów suma afrykańskiego (Clarias gariepinus Burchell 18220)

Od kilku lat wzrasta zainteresowanie chowem suma afrykańskiego, warto poznać podstawowe uwarunkowania.

 

Względy koniunkturalne w ostatnich latach ograniczają sprzedaż karpia towarowego – rynek poszukuje nowych gatunków ryb do konsumpcji bezpośredniej jak i przetwórstwa.

Szansą rozszerzenia asortymentu produkcji rybackiej jest poszukiwanie nowych gatunków ryb - takim gatunkiem jest niewątpliwie sum afrykański.

Sum afrykański ma ważną cechę przydatną w intensywnym chowie, a mianowicie zdolność uzupełniającego oddychania tlenem atmosferycznym.

Jest wszystkożercą, może odżywiać się zarówno pokarmem roślinnym, jak i zwierzęcym. Dojrzałość płciową osiąga w wieku 6-10 miesięcy.

Sum afrykański ma mięso o małej zawartości tłuszczu i wysokiej zawartości białka. Jest doskonały pod względem smakowym, dietetycznym i kulinarnym. Jego walorem jest wysoka wydajność technologiczna  mięsa w postaci tuszki, jak i filetu.

Do Polski sum afrykański został sprowadzony w 1989 roku z Holandii.

Trwające kilkanaście lat prace, doświadczenia pozwoliły w pełni opanować technologię chowu tej atrakcyjnej dla rynku konsumenta ryby.

W  placówkach naukowych, zakładach badawczych prowadzono i prowadzi się wiele eksperymentów i badań związanych z chowem i tuczem suma afrykańskiego. Prowadzone badania, doświadczenie ( jeszcze nielicznych) krajowych producentów zachęca do podjęcia tej gałęzi rybactwa. Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że osiągnięcia są niezwykle efektywne: w ciągu 5 miesięcy tuczu z basenu o pojemności 300m2 uzyskano 45 ton ryby towarowej

 (wydajność 144 kg/m2).

Biorąc pod uwagę atrakcyjność chowu suma afrykańskiego, odporność na niekorzystne warunki środowiskowe, możliwość chowu w obiektach zamkniętych, wysoką wydajność – podjęcie produkcji na różną skalę (od małych obiektów poprzez duże obiekty wielkotowarowe) stanowić będzie niebagatelne źródło dochodów dla przyszłych producentów.

Od Państwa samych zależy, czy (często niewykorzystane, opustoszałe, nie przynoszące dochodów) obiekty gospodarcze

staną się źródłem sukcesu.

Również ważną informacją jest fakt możliwości uzyskania funduszy (kredyty, dotacje) w ramach branżowego Programu Rozwoju Rybactwa Śródlądowego na lata 2007 – 2013 , jak również skorzystania z dotacji  w ramach  funduszy strukturalnych  pod nazwą  FIFG – Finansowy Instrument Sterowania Rybołówstwem po wejściu Polski do UE. 

 

                                                                           

Kilka podstawowych zalet chowu suma afrykańskiego:

 

· Chów suma można prowadzić w dużych zagęszczeniach, zdecydowanie większych niż innych gatunków ryb słodkowodnych i osiągać wysokie wyniki produkcyjne , dochodzące do 250 – 400 kg z 1 m3 basenu.

   

 

· Rybę towarową o masie jednostkowej 800 – 1000 g można uzyskać w ciągu 6 – 8 miesięcy.

 

· Sum afrykański jest bardzo odporny na niekorzystne warunki środowiskowe spowodowane niskim poziomem tlenu, wysoką zawartością amoniaku oraz dużą ilością materii organicznej w wodzie.

  

 

· Gatunek ten można produkować w zamkniętych obiegach recyrkulacyjnych, zasilanych wodą studzienną podgrzaną do temperatury 25 – 300 C.

  

 

· Produkcję ryb można uruchomić w specjalnie do tego celu wybudowanych pomieszczeniach lub zaadaptowanych obiektach gospodarskich i przemysłowych (pieczarkarnie, chlewnie, kurniki, szklarnie itp.).

  

 

· Karmienie zbilansowanymi paszami granulowanymi pozwala uzyskać współczynnik pokarmowy od 0,6 do 1,0,  w zależności od okresu chowu i temperatury wody.

  

 

· Kilkakrotny rozród w ciągu roku zapewnia uzyskanie potrzebnej ilości i jakości materiału zarybieniowego, co pozwala na ciągłą produkcję i stałą podaż ryby konsumpcyjnej.

  

 

· W optymalnych warunkach intensywnego chowu sum afrykański jest mało podatny na choroby.

 

· Dzięki wieloletnim badaniom , praktyce udało się zminimalizować koszty uruchomienia produkcji jak również zaproponować przyszłym hodowcom niekonwencjonalne, tanie rozwiązania techniczne na wzór gospodarstw w Holandii.

   

 

· Dochodowość:  przyjmując minimum  2,00 – 3,00 PLN w postaci czystego dochodu na 1 kg. ryby nie trudno  wyliczyć, że w przypadku produkcji 15.000 kg  osiągniemy dochód w wysokości 30.000 – 45.000 PLN.

   W przypadku wprowadzania na rynek ryb przetworzonych (wędzenie, filety)  dochodowość znacznie się zwiększa.

Przykładowe ceny zbytu (na Warmii i Mazurach):

-         ryba świeża 1 kg = 11,00 – 13,00 PLN,

-         wędzona:     1 kg = 19,00 – 25,00 PLN