Błędy na znaku drogowym

Myślę, że większość Polaków błędnie pisuje nazwy województw, placów, skwerów, rond, nabrzeży, bulwarów. Dowody znajdujemy w prasie, ale nie tylko.

 

 Także na mapach, planach miejscowości, wizytówkach, plakatach, reklamach i... znakach drogowych.

Obiekt na mapie i na znaku drogowym: gmina Kruszyna - gmina wiejska w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie częstochowskim. Siedziba gminy to wieś Kruszyna.

 

a0a8357ca9de5d29677e8236edcb242b.png

    Porównajmy powyższe wymienione nazwy z opisem na dołączonym typowym znaku drogowym, na którym wszystkie wyrazy napisane są od wielkich/dużych liter. Posiłkując się słownikiem ortograficznym, dojdziemy do wniosku, że na drogowej tablicy poprawnie napisano jedynie nazwę własną wsi - Kruszyna. Pozostałe wyrazy napisano błędnie!

    W związku z opisanymi (a częstymi) błędami, należałoby ujednolicić pisownię nazw geograficznych (nazw własnych!), niezależnie od rodzaju obiektu. Wówczas znaki drogowe byłyby bezbłędne, w przeciwnym bowiem przypadku, należałoby je... poprawić!

    Jeżeli nazwa mikro- lub makrogeograficzna składa się z co najmniej dwóch członów, z których pierwszy jest rzeczownikiem, drugi zaś jest określeniem odpowiadającym na pytania jaki, czyj, to wszystkie rozpatrywane wyrazy należy pisać od wielkiej/dużej  litery.

     Zatem -
nie aleja Zwycięstwa a Aleja Zwycięstwa
nie plac Kaszubski a Plac Kaszubski
nie skwer Kościuszki a Skwer Kościuszki
nie bulwar Nadmorski a Bulwar Nadmorski
nie trasa Łazienkowska a Trasa Łazienkowska
nie nabrzeże Albańskie a Nabrzeże Albańskie
nie cmentarz Łostowicki a Cmentarz Łostowicki
nie jezioro Drwęckie a Jezioro Drwęckie
nie morze Śródziemne a Morze Śródziemne
nie ocean Spokojny a Ocean Spokojny
nie góra Kościuszki a Góra Kościuszki
nie las Kabacki a Las Kabacki

     Niektóre z powyższych terminów są już od dawna pisane w proponowanej formie, ale celowo zostały przemieszane wraz z jeszcze nieuznanymi formami, aby przekonać sceptyków do zunifikowanej zasady proponowanej na wstępie.

     Przyjęcie sugestii zmniejszyłoby liczbę błędów popełnianych we wszystkich dziedzinach nauki, techniki i życia codziennego.
    Powyższe propozycje nie dotyczą, a zatem nie naruszają dotychczasowej pisowni, przykładowych określeń: kontynent Europa, państwo Polska, stolica Warszawa,  miasto Gdynia, dzielnica Redłowo, morze Bałtyk, wyspa Wolin, rzeka Wisła, jezioro Śniardwy, wodospad Niagara, cieśnina Dardanele, zatoka Alaska, ulica Zakręt...

    Kruszyna, a jednak może przyczynić się do obalenia nielogicznych zasad naszego trudnego języka...

    A zatem pytanie do znawców polskiej ortografii - czy na załączonym znaku drogowym jest błąd?