Bank lekcji modelowych

 

                                                                                                                                                                   Żywiec, dn. 14.11.2014

 

 

                                     Szanowna Pani Premier Rządu Rzeczypospolitej

                                                     Polskiej Ewa Kopacz           

 

 

            Polska rzeczywistość oświatowa jest coraz bardziej ponura. Poziom wykształcenia ogólnego spada w sposób dramatyczny, a kolejne etapy reformy szkolnictwa zamiast naprawiać istniejącą sytuację, dezorganizują obszar oświaty. Jednym z podstawowych mankamentów jest, jak mi się zdaje, obniżający się poziom merytoryczny osób, które trafiają do zawodu nauczycielskiego. Jestem pedagogiem od roku 1990 i z bólem obserwuję skalę degradacji kształcenia ogólnego.

            Moją intencją nie jest jednak jałowa krytyka istniejącego stanu rzeczy. Rozwiązaniem, które niemal natychmiast pozwoli na poprawę w tym obszarze, jest stworzenie zasobów nazwanych przeze mnie roboczo: „bankiem lekcji modelowych”. Niechaj Ministerstwo Edukacji Narodowej zaproponuje wybranym nauczycielom każdego przedmiotu ogólnego, posiadającym niekwestionowany dorobek zawodowy (np. publikacje książkowe, własne teksty w podręcznikach) przeprowadzenie zajęć, które będą rejestrowane i staną się elementami banku lekcji modelowych. Nauczyciele będą mogli korzystać z zasobów tego banku, co spowoduje podniesienie poziomu merytorycznego prowadzonych zajęć, a to z kolei przełoży się na wyższy poziom wiedzy i umiejętności uczniów. Jestem o tym głęboko przekonany. Projekt „banku lekcji modelowych” nie wymaga nakładu wielkich środków finansowych, a efekty z pewnością będą konkretne i obserwowalne w niedługim czasie. Jestem świadom, że istnieje wiele różnych podręczników, które  w różny sposób rozkładają akcenty w realizowaniu programu, niemniej „bank lekcji modelowych” winien być raczej wzorcem metodycznym i merytorycznym w obrębie konkretnego modułu.

            Na istnieniu „banku lekcji modelowych” skorzystają wszyscy – nauczyciele, uczniowie, rodzice, gospodarka, kultura. Logistyka operacji wydaje się też nie być zbyt skomplikowana, a najważniejsze, że zrobimy pierwszy konkretny i skuteczny krok w kierunku poprawy jakości kształcenia ogólnego.

 

 

 

                                                                                                                 Z wyrazami głębokiego szacunku:

                                                                                                                                        Jan Stasica