Badania porównujące wpływ szczepień na zdrowie dzieci.


Dyskusja na temat wpływu szczepień na zdrowie naszych dzieci trwa od lat i przybiera coraz większe rozmiary. Sądzę, że duża część rodziców, nauczycieli widzi że ze zdrowiem naszych dzieci jest różnie.

Poniżej link do strony, która była inspiracją
http://www.vaxchoicevt.com/science/studies-comparing-vaccinated-to-unvaccinated-populations/


Do tej pory żadne oficjalne badania medyczne dotyczące różnic pomiędzy dziećmi szczepionymi i nieszczepionymi nie zostały przeprowadzone aby ostatecznie zweryfikować zasadność szczepień.
Faktycznie długofalowe badania z zachowaniem odpowiednich standardów medycznych – losowo dobrana próba dzieci z zachowaniem tzw. efektu placebo może wydawać się co najmniej mało etyczna. Medyczny establishment jest daleki od przeprowadzenia takich badań.


Wydaje się więc etycznie zasadne sięgnięcie po dane dotyczące dzieci, których rodzice dokonali już negatywnego wyboru dotyczącego szczepienia. Interpretacja już istniejących danych może być istotnym drogowskazem dla innych, stojących przed dylematem szczepienia dzieci.


Badania niemieckie publikowane w 2011 roku porównywały stan zdrowia 94 dzieci nieszczepionych z 13,359 dziećmi szczepionymi. Ze względu na bardzo małą populację dzieci nieszczepionych w tym porównaniu statystyczna ewaluacja jest prawie niemożliwa. Jednakże badania pokazują, że dzieci nieszczepione wykazują mniejszą ilość gorączkowych infekcji i zaburzeń atopowych. Żadne z dzieci nieszczepionych w wieku poniżej 10 lat nie miało astmy.

Powyższe badania zostały wykonane przez instytut Roberta Kocha w latach 2003 – 2006.


Obecnie trwają w Niemczech inne badania, które objęły już 12,583 uczestników też są związane z  tym tematem. Badania dotyczą nieszczepionych dzieci, których rodzice wypełniają internetowy formularz - vaccineinjury.info wykonany przez Andreasa Bachmaira – niemieckiego lekarza homeopatę. Większość odpowiedzi pochodzi z USA. Dane są porównywane z danymi pochodzącymi z niemieckich badań KIGGS (badania Instytutu Kocha dotyczącego zdrowia dzieci i młodzieży w Niemczech). 
http://www.vaccineinjury.info/vaccinations-in-general/health-unvaccinated-children/survey-results-illnesses.html

 


Na niebiesko średnia zachorowalność w populacji dzieci w Niemczech,
Na czerwono dane wg ankiet dzieci nieszczepionych.


Badania Bachmaira wykonywane są ze środków własnych pochodzących z donacji przez Google, wolne od wpływów ‘’wiarygodnych’’ organizacji pozarządowych.
Można znaleźć jeszcze trzy inne badania dotyczące tego tematu:

Badania Salzburgera
Wyniki: 1004 dzieci nieszczepionych miało:
Astma, 0% (8-12% w zwykłej populacji)
A-topic dermatitis 1.2% (10-20% w zwykłej populacji)
Alergie 3% (25% w zwykłej populacji)
ADHD 0.79% (5-10%)


Długookresowe badania w Guinea-Bissau (1 Kristensen I, Aaby P, Jensen H.:“Routine vaccinations and child survival: follow up study in Guinea-Bissau, West Africa”, BMJ 2000; 321: 1435–41)
Dzieci 15,000 matek były obserwowane od 1990 r do 1996.
Wynik:  umieralność w grupie dzieci szczepionych przeciw błonnicy, tężcowi i krztuścowi była dwukrotnie większa niż wśród dzieci nieszczepionych (10,5 % do 4,7 %)


Badania Nowozelandzkie (1992) (http://www.ias.org.nz)
Badania objęły 254 dzieci, spośród których 133 były szczepione a pozostałe 121 nieszczepione
http://www.mednat.org/vaccini/dannivacc_study.pdf
Wyniki:

 

Symptom

szczepione

nieszczepione

Astma

20 (15%)

4 (3%)

Eczema or allergic rashes

43 (32%)

16 (13%)

Zapalenie ucha

26 (20%)

8 (7%)

Nawracające zapalenie migdałków

11 (8%)

3 (2%)

Spłycenie oddechu, zespół nagłej śmierci

9 (7%)

2 (2%)

Nadpobudliwość

10 (8%)

1 (1%)Inne dane:
New Zealand Survey
Dzieci szczepione DPT lub MMR mają 14 razy częściej astmę i 9.4 raza częściej wypryski skórne niż dzieci nieszczepione
dane: McKeever TM, Lewis SA, Smith C. Does vaccination increase the risk of developing allergic disease?: A birth cohort study. Winter Abstract supplement to Thorax. 2002;57: Supplement III.


Niemieckie badania podane w 09.2011 dotyczące 8,000 nieszczepionych dzieci od noworodków do 19 roku życia pokazują, że szczepione dzieci mają od 2 do 5 razy więcej chorób niż dzieci nieszczepione:
http://journal.livingfood.us/2011/10/09/new-study-vaccinated-children-have-2-to-5-times-more-diseases-and-disorders-than-unvaccinated-children/

W Holandii ‘’The Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken’’ ( Holenderskie Stowarzyszenie na rzecz świadomego szczepienia) porównało zdrowie szczepionych i nieszczepionych dzieci używając różnych kategorii ( chorowitość, wypryski skórne, astma, zapalenia płuc, alergie, agresywne zachowania, trudności ze snem, zapalenia ucha, gardła, potrzebę antybiotyków) i w każdej z tych kategorii rodzice dzieci nieszczepionych podawali znacznie mniejszy odsetek dzieci z problemami niż u tych szczepionych.


Zastanawiam się czy Polskie Ministerstwo Zdrowia nie powinno przeprowadzić badań dotyczących wpływu szczepień na zdrowie dzieci – sporo rodziców odmawia szczepień swoich dzieci więc materiał do badań statystycznych powinien być spory.