JustPaste.it

האתר לאיחסון והפצת תורה לעם ישראל

 Here spin ready articles: http://tov1.net/up/zipfile.zip

or here
Here spinned description
ת {עיתון|טקסט|ספר} התורה, {למשל|לדוגמה|לדוגמא|כמו|כמו למשל} יתר כתבי הקודש כמזוזות ותפילין, כותבים {על|אודות|על גבי|בדבר|על אודות|לגבי|בעניין|בנושא} עורות {חיות|בעלי חיים|בע''ח}, ואם כתבם {על|אודות|על גבי|בדבר|על אודות|לגבי|בעניין|בנושא} {חומר|סוג חומר|יסוד|חומר פשוט|משאב} {את|את כל|אחר|את אותו|את אותה|את אותן|את אותם|רק את} כנייר {או|או לחילופין|או אולי|או שמא|או גם|אם|עד} {עור|עור אמיתי|בד|עור סקי} {הם|הינם|אלו|הם ככל הנראה|מהווים|צריכים להיות|זה|יכולים להיות} פסולים. דין {הוא|הינו|זה|הוא למעשה|הנו|נקרא|נולד|משמש} {נלמד|נחכים|נדע|נרכוש יידע} {היטב|כראוי|כמו שצריך|כהלכה|במקצועיות|טוב|כהוגן|נכון} למשה מסיני[2]. {גם|אף|אפילו|נוסף על כך|בנוסף|גם כן|כמו כן|וגם} בקבוצת העורות, מותרים {לביצוע|לקיום|לעשיית|לעשות|לצורך בביצוע|לעשיה|לעריכת} הקלף {רק|אך ורק|דווקא|תמיד|בעיקרם|אך|הוא רק|אבל} עורות מבעלי חיים טהורים, {למעשה|בעצם|אפילו|בגדול|באופן מעשי} {או|או לחילופין|או אולי|או שמא|או גם|אם|עד} {הם|הינם|אלו|הם ככל הנראה|מהווים|צריכים להיות|זה|יכולים להיות} אסורים לאכילה {מסיבות|בידור ובילוי|עולם הבידור או הבילויים|פארטיות|מבעיות|מגורמים} {שונות|רבות|מגוונות|אלו ואחרות|שונות ומשונות|כהנה וכהנה|אחרות|דומות} כנבלה {או|או לחילופין|או אולי|או שמא|או גם|אם|עד} טרפה. {על|אודות|על גבי|בדבר|על אודות|לגבי|בעניין|בנושא} {עור|עור אמיתי|בד|עור סקי} {של|מסוג|שהיא|מטעם|ששייך ל|השייך|הנקרא|המתקיימות מטעם} דגים {אסור|יש להמנע מ|לא מומלץ|אין|לא כדאי|לא רצוי} {לומר|להגיד|לספר|לספרא|לכתוב} {עיתון|טקסט|ספר} {אומנות|מקצוע|מלאכה|אומנות מיוחדת|תורה|עבודה|מקצוע מיוחד}, מפני שיש {בה|שבה|בתוכה|בו|אותה|במדינה|שבו} זוהמא.[3]

{בשביל|כדי|על מנת|בכדי|למען} {לעצב|ליצור|להכין|לסגנן|או לעצב|לתכנן} {את|את כל|אחר|את אותו|את אותה|את אותן|את אותם|רק את} {עור|עור אמיתי|בד|עור סקי} הבהמה לכתיבה, {עלינו|יש עלינו|יש צורך|יש|עליכם|חיוני|מוטל עלינו|אנו צריכים} לעבדו. העיבוד {עושים|מבצעים|יוצרים|נעשה|מתחילים|יקרה|יוצאים אליו|נוסעים אליו} {כיום|כעת|בשנים האחרונות|בימינו|בעת הזו|היום|הפרקט כיום נהפך למוצר שמצוי בבתים רבים} {דרך|בעזרת|באמצעות|אפשרות|על ידי|שיטה|תוך כדי|בדרך של} {מתן|הענקת|נתינת} {העור|עורינו|ידינו|היד|העור שלנו|הזרוע} בסיד שבכך {העור|עורינו|ידינו|היד|העור שלנו|הזרוע} {יכול|מסוגל|יוכל|יהיה מסוגל|עשוי|יהיה יכול|עלול|כשיר} {להתבצע|להתחולל|להיגמר|להגמר|לקרות|להתקיים|להתרחש|לצלוח} {שנים|תקופות|שנים רבות|עידנים|החיים|זמן|2|דורות} {ולא|ובכלל לא|וממש לא|ואפילו לא|ואין זה|ושאינם|ובלתי|והוא לא} להירקב. המנהג הקדום {היה|הינו|נעשה|נהיה|שימש|היווה|נמכר בשם|נקרא} לעבד {את|את כל|אחר|את אותו|את אותה|את אותן|את אותם|רק את} הקלף בעפצים {על|אודות|על גבי|בדבר|על אודות|לגבי|בעניין|בנושא} גוויל, ומתקופת הגאונים הונהג {במרבית|ברוב|רוב|כמעט בכל} הקהילות {לומר|להגיד|לספר|לספרא|לכתוב} {עיתון|טקסט|ספר} {אומנות|מקצוע|מלאכה|אומנות מיוחדת|תורה|עבודה|מקצוע מיוחד} {על|אודות|על גבי|בדבר|על אודות|לגבי|בעניין|בנושא} קלף ולעבדו בסיד. עיבוד בעפצים {נהוג|נוהגים|מקובל} {או|או לחילופין|או אולי|או שמא|או גם|אם|עד} {החיים|חייו|הסביבה|חייהם|איכות החיים|חיי האדם|היום|הזמן} {בין|בקרב|אחד מ|בתוך|שבין|גם|בדרך כלל|ממצב} יהדות תימן.

השינויים {החשובים|המהותיים|המכריעים|המשפיעים ביותר|האלמנטריים|העדיפים|הקריטיים|העיקריים} {אחת|בין|אחת בלבד|בודדת|רק אחת|פעם|פעם אחת|1} {נוסף|נספח|שני|אחר|נלווה|משני|לפרטים נוספים} {סוגי|מיני|הסוגים של|סוגים של|מבחר|הסוגים השונים של|של סוגי|גלילי} העיבודים: בעיבוד סיד, הקלף העובר עיבוד {הוא|הינו|זה|הוא למעשה|הנו|נקרא|נולד|משמש} {הוא|הינו|זה|הוא למעשה|הנו|נקרא|נולד|משמש} לבן וקשה, והאותיות שנכתבות {עליו|על גביו|באחריותו|לתכנן אותו|הוא צריך|על הפרקט|להמציא אותו|אודותיו} ניזוקות במגע {עם|יחד עם|בשיתוף|יחד|בעזרת|בעלי|תוך שימוש|שיש להן} {מים|של מים|את המים}. בעיבוד עפצים הקלף עבה {יותר|בהרבה יותר|מעט יותר|הרבה יותר|בהרבה|יותר מזה|יותר מכך|למעלה}, ומרקמו {יותר|בהרבה יותר|מעט יותר|הרבה יותר|בהרבה|יותר מזה|יותר מכך|למעלה} {רך|מבריק|רכים}, והאותיות הנכתבות {עליו|על גביו|באחריותו|לתכנן אותו|הוא צריך|על הפרקט|להמציא אותו|אודותיו} ניזוקות {פחות|הרבה פחות|קצת|קלוש|בזול|לא ממש} במגע {עם|יחד עם|בשיתוף|יחד|בעזרת|בעלי|תוך שימוש|שיש להן} {מים|של מים|את המים} {בנוסף|יתרה מזאת|חוץ מזה|מלבד זאת|כמו כן|יתרה מכך|דבר נוסף|וגם} בעיבוד {הוא|הינו|זה|הוא למעשה|הנו|נקרא|נולד|משמש} {לרוב|ברוב המקרים|בדרך כלל|למרבית} מוסיפים {כלים|משאבים|מכשירים|חומרים} {בהם|בם|בתוכם|שבהם|אשר בהם|עליהם|שבם|שהינם} הקלף {מקבל|יקבל|לוקח|משיג} גוון {חום|חמימות|הרגשה חמימה} .

{חבילות|חבילות נופש|דילים|ארגון|תנאי|אירגון} {דורש|מצריך|עורך|לוקח|מחייב|רוצה|תובע} {נוסף|נספח|שני|אחר|נלווה|משני|לפרטים נוספים} {הוא|הינו|זה|הוא למעשה|הנו|נקרא|נולד|משמש} כוונת המעבד שהקלף {יהווה|יהיה|ישמש} {אליו|אליהם|אל עורך הדין|לשם|לחדר} {מצוות|המצווה של|מאנשי מקצוע} {עיתון|טקסט|ספר} {אומנות|מקצוע|מלאכה|אומנות מיוחדת|תורה|עבודה|מקצוע מיוחד} (עיבוד 'לשמה'), {עור|עור אמיתי|בד|עור סקי} שעובד {חסר|ללא|נעדר|ללא כל} {רצון|כוונה|עיניין|חשק|צורך} {שלילי|רע|פסול}