„Samotność”

„Stany i uczucia”

 

.„Samotność”                                                        

 

 

Samotność jest jak choroba

Jak spraw nie zapisanych teczka

Jak losu dobrego odmowa

Jak od życia i ludzi ucieczka

.

Samotność jest jak przerażenie

Jak pustka i strach przed poznaniem,

Jak przeszkód i przyczyn mnożenie

Jak obawa przed tym co się stanie

.

Samotność jest jak opuszczenie

Jak miłości i przyjaźni odtrącenie,

Jak wśród tłumów milczenie     

Jak bliskości innych odrzucenie

.

Samotność jest jak stan ducha

Jak ból, co myślenie zakłóca,

Jak uczucie, które serca nie słucha

Jak trwoga, co odrętwienie narzuca

.

Samotność jest ludzkim wyborem

Ze strachu przed innych terrorem,

Z obawy przed ich odtrąceniem

Ucieczką przed marzeń spełnieniem