Wszystkie litery zostały zapisane Caps Lock'iem, abyście nie musieli się zastanawiać, czy ta litera ,,I" to duże ,,i" czy małe ,,l" ;) 

 

1. JLRRB ZHDVOHB 
2. RLFSOOH ZSUG 
3. GHDR WKSPDV 
4. UHPXV OXTLR 
5. KHUPLSRD JUDRJHU 
6. OSXLVD YHUHVV 
7. ELOO ZHDVOHB 
8. OLOB HYDRV 
9. PDUFS EUSZR  
10. USJUDYHCD ZHDVOHB 
11. ODYHRGHU EUSZR 
12. FDRUBR ILWC 
13. VBULXVC EODFN 
14. TDUYDWL TDWLO
15. PLRHUZD PFJSRDJDOO