Do podanych imion i nazwisk Kruczków dopisz cytat, który mogliby powiedzieć. Będzie tu brana pod uwagę oryginalność, dowcip i wiarygodność, czyli czy na pewno coś takiego mogło wyjść z ust naszego drogiego Kruczka.

  • Aya Vermilion
  • Lysander Skamander
  • Lian Hyde
  • Jason Frostern
  • Leyla Belikov