Serial Key
-----------

Technician Edition (Use any one line)

AOTE-083B1-LY3GM-1Q899
AOTE-X366J-DNE85-Y7T17
AOTE-97ZME-THS39-V08XZ
AOTE-87VXP-DHXV7-3RY83
AOTE-X4VYC-8MX74-HQ472

Server Edition (Use any one Line)

AOSR-54LQ0-Z5H84-IT5O5
AOSR-TNY2I-W5T0N-2574T
AOSR-WM8SQ-28KT4-07YXP
AOSR-5768V-CC20V-9DS8Y
AOSR-M88T8-XI99B-4P7UL
AOSR-JV65U-LV79X-6OY9D

Professional Edition (Use any one Line)

AOPR-8J6B0-ZPO9V-9SY20
AOPR-0YP1A-W74P5-65U4H
AOPR-EZV97-RRO6J-Q7315
AOPR-ZY709-VVDYR-8P6A7


Unlimited Edition (Use any one Line)

AOUN-888EN-9D375-4SXDV
AOUN-02U64-7LYEV-ZYE74
AOUN-R70J0-O7P2C-9516R
AOUN-OX9BZ-16X4U-98PXI