BAŞVURU KOŞULLARINI SAĞLAYAN ADAYLARIN KABULÜNDE GEÇERLİ
ULUSLARARASI SINAV SONUÇLARI VE DİĞER KOŞULLAR


1) ANADOLUYÖS “Genel Yetenek Sınavı”ndan örgün programlar için en az 50
puan, Açıköğretim Sistemi programları için en az 20 puan alan,


2) Yükseköğretim Kurumları Sınavı statüsünde olan sınavlardan;
a) ACT’de Fen (Science Reasoning), Matematik (Math) ve toplam puan olarak
en az 21 puan alan,
b) Afganistan Ulusal Üniversiteye Giriş Sınavı (KONKUR-Baccaluria)’ndan
350 üzerinden en az 300 puan alan,
c) Azerbaycan'da TQDK tarafından yapılan Merkezȋ Üniversite Giriş
Sınavı’ndan 700 üzerinden en az 400 puan alan,
ç) Endonezya Ujlan Akhir National (UAN) Sınavı’ndan 100 üzerinden en az
60 puan alan,
d) GAOKAO sınavından başvurulan programın puan türünde 750 üzerinden
en az 480 puan alan,
e) Nijerya’da yapılan WAEC (West African Examination Coincil) sınavından
matematik dahil altı dersin her birinden en az B3 notu alan,
f) SAT 1 sınavında, en az 550 Matematik ve Matematik + Okuma
toplamından en az 1000 toplam puan alan
adaylar başvurabilir.


3) Lise diploma notu ve lise bitirme sınavı sonuçlarına göre;
a) ABITUR veya Avusturya MATURA sınavından sınav notu 1‒4 puan (FACH
ABITUR ile sınavsız başvuru alınmayacaktır.) olan,
b) DIPLȎME DU BACCALAUREAT GENERAL (Fransız Bakaloryası), diploma
notu en az 12 puan olan,
c) GCE’de (A level), en az biri başvurulan bölümle/programla ilgili olmak
3/4
üzere en az 2 konuda A seviyesinde (A level) puanı olan,
ç) İsviçre MATURA diploma notu en az 3,5 puan olan,
d) KKTC vatandaşı olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini
tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005‒2010 yılları
arasında diğer ülkelerdeki kolej veya liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak
GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar,
e) Yunanistan “Apolytirion of Lykeo/Secondary School Leaving Certificate”
diploma notu en az 10 puan olan
adaylar başvurabilir.