Số tài khoản: 121448629
Số thẻ: 9704321185022126
Tên chủ tài khoản: Nguyen Phu Thinh
Tên ngân hàng: NH Viet Nam Thinh Vuong (VPBank)
Chi nhánh: TP.HCM
Tỉnh/Thành phố: TP.HCM
Mã SWIFT (chuyển tiền quốc tế): VPBKVNVX
Cảm ơn các bạn rất nhiều!