JustPaste.it

STR_EXTRA_BREWERY :{BLACK}Varuproduktion:{} 3,000l per 8 lådor levererat produktionsmateriel{} {STRING} {STRING}{}Produktionen ökar om produktionsmateriel levereras inom en månad av andra godstyper. STR_EXTRA_BREWERY_GRAIN_SUBSTR :5,000l per 8t levererat spannmål{} STR_EXTRA_BREWERY_FRUIT_SUBSTR :5,000l per 8t levererad frukt{}