1. AOSNKI
2. NGŚEI
3. ONCAHKI
4. YREEZPNT
5. ESPIWRAZ  AKWGDZIA
6. WGALIII
7. MAEJOIŁ
8. SEPKTAAR
9. ŁAOKTEP
10. ODKLNYCIĘ