Resi Tanggal: 12/02/2018
1. 000112255456 Debby Paramita(jne)
2. 000112255457 Tini(jne)
3. 000112255458 Aisyah Raihan(jne)
4. 000112255459 Dhini Puji U(jne)
5. 000112255460 Hana Dika A(jne)
6. 000112255461 Raudhah Syifa(jne)
7. 000112255462 Dyna Widyayanti(jne)
8. 000112255463 Hanifah Eka F(jne)
9. 000112255464 Neng Khadijah I(jne)
10. 000112255465 Kiki Rizqi A(jne)
11. 000112255466 Ayulanda(jne)
12. 000112255467 Gusti Yolanda(jne)
13. 000112255468 Nelis Rahmawati(jne)
14. 000112255469 Nurhidayati Sya(jne)
15. 000112255470 Fitri Nuryani(jne)
16. 000112255471 Lia(jne)
17. 000112255472 Muthia Lima(jne)
18. 000112255473 Arofiah(jne)
19. 000112255474 Miftahus Salama(jne)
20. 000112255475 Febriani Ratna (jne)
21. 000112255476 Muthiaa12(jne)
22. 000112255477 Widya Oktaviana(jne)
23. 000112255478 Indah Mayasar(jne)
24. 000112255479 Putri Zahara(jne)
25. 000112255480 Indah Mayasary(jne)
26. 000112255481 Yunishella(jne)
27. 000112255482 Astri(jne)
28. 000112255483 Sintya Chonita(jne)
29. 000112255484 Novella Rifkaty(jne)
30. 000112255485 Siti Khopipah(jne)
31. 000112255486 Lia(jne)
32. 000112255487 Sri Hastuti(jne)
33. 000112255488 Siti Rohayati(jne)
34. 000112255489 Marina Dwi A(jne)
35. 000112255490 Fensi Mahdi(jne)
36. 000112255491 Siti Rohana(jne)
37. 000112255492 Anita Manggus(jne)
38. 000112255493 Amel Bpk Lurah (jne)
39. 000112255494 Nevy Arnita(jne)
40. 000112255495 Revva Avinna(jne)
41. 000112255497 Sulaeha(jne)
42. 000112255498 Marini(jne)
43. 000112255499 Fitri(jne)
44. 000112255500 Bunga Ayu(jne)
45. 000112255501 Mayang(jne)
46. 000112255502 Rifimutiararisk(jne)
47. 000112255503 Rom;as Septiana(jne)
48. 000112255504 Fadhillah Asila(jne)
49. 000112255505 Rere(jne)
50. 000112255506 Winanda(jne)
51. 000112255507 Nadiatul Khaira(jne)
52. 000112255508 Luh Eva(jne)
53. 000112255509 Risa(jne)
54. 000112255510 Sastrilia Fida(jne)
55. 000112255511 Dea95(jne)
56. 000112255512 Rafna Susanti(jne)
57. 000112255513 Riana(jne)
58. 000112255514 Lia(jne)
59. 000112255515 Cahya Triana(jne)
60. 000112255516 Marleli Susilaw(jne)
61. 000112255517 Ukhfiya Lena Sa(jne)
62. 000112255518 Inha(jne)
63. 000112255519 Juliyanti(jne)
64. 000112255520 Febby Ayu C(jne)
65. 000112255521 Putri(jne)
66. 000112255522 Maya Angraeni(jne)
67. 000112255523 Loryanne(jne)
68. 000112255524 Fini Agustin(jne)
69. 000112255525 Cami Ro(jne)
70. 000112255526 Aminah(jne)
71. 000112255527 Sagita(jne)
72. 000112255528 Ramadewi(jne)
73. 000112255529 Santi Aprtianti(jne)
74. 000112255530 Della(jne)
75. 000112255531 Imas(jne)
76. 000112255532 Mutiara Nugie S(jne)
77. 000112255533 Tata Lolita(jne)
78. 000112255534 Siti Ida T(jne)
79. 000112255535 Yunita Anjely(jne)
80. 000112255536 Abdullah Sani S(jne)
81. 000112255537 Salwa(jne)
82. 000112255538 Dahliana Rao(jne)
83. 000112255539 Icha Aristiyant(jne)
84. 000112255540 Siska Puspita S(jne)
85. 000112255541 Noviyanti(jne)
86. 000112255542 Juhendi
87. 000112255543 Qejuliana
88. 000112255544 Sabrina Aulia
89. 000112255545 St Rahmah
90. 000112255598 Sherly Anita
91. 000112255599 Rhyry Shop
92. 000112255600 Wulan
93. 000112255601 Meylanesha
94. 000112255602 Irma Puspita Ayu
95. 000112255603 Andi Marlia Umar
96. 000112255604 Cucu Ida Barokah
97. 000112255605 Maulia Khotimah
98. 000112255606 Fadilah
99. 000112255607 Inno Mulia Pradikta
100. 000112255608 Aprilia
101. 000112255609 Yuliana Novita
102. 000112255610 Cicih
103. 000112255611 Caca
104. 000112255612 Eka Septianingsih
105. 000112255613 Aat Yulianti
106. 000112255614 Lini Hastuti
107. 000112255615 Gustiyanti Wahyuni
108. 000112255616 Noventy Yosari
109. 000112255617 Taufik Wahyudi
110. 000112255618 Yenni Octavyanti
111. 000112256316 Meimun (jne)
112. 000112255619 Sabar Dini
113. 000112255620 Winda Widiya Wati
114. 000112255621 Titi Riskiana
115. 000112255622 Ida Farida
116. 000112255623 Andi Marlia Umar
117. 000112255624 Djuwita Sri R
118. 000112255625 Riri Fauziah
119. 000112255626 Anita
120. 000112255627 Dina Putri Y
121. 000112255628 Ferdy
122. 000112255629 Nurhayati
123. 000112255630 St Rahmah
124. 000112255631 Lidya Eka Sari
125. 000112255632 Lidya Eka Sari
Cek resi di : http://www.sicepat.com/cek-resi

JNE TANGGAL 12-02-2018
1.022280001621018 DHINI REFNA PATRISIA
2.022280001746018 NIIA SYAHRURAMADHANI
3.022280002522818 M.RIZKI AGUNG
4.022280002642318 NOR HALIDAH
5.022280002643218 ELIANTY LIA
6.022280001752118 B.SITOMPUL
7.022280002588918 DEKA TIARA DEWI (DEK
8.022280002646918 AFRIYANI
9.022280002647818 GAIRIL RAMAYANTI / M
10.022280002648718 KIKI MUNAWAR
11.022280000624918 PUTRI MUSTADI
12.022280002105318 SRI MULYANI
13.022280000929118 TAMMY
14.022280002652018 ADE/TIMBUL
15.022280002653918 SUTIYO
16.022280001671918 SUCHY
17.022280002655718 SYARIFAH UMMI HANI
18.022280000913918 RIYANADIRA
19.022280000775618 DIAN
20.022280002658418 TASYA
21.022280001239418 TATI SASMITA
22.022280002660018 ELSA KISAM
23.022280002480818 MUHAMMAD HALIM
24.022280002662818 DHEA AULIACreated: 19/02/2018
Visits: 51
Online: 0