RUSYA DOST DEĞİL İŞGALCİDİR

Hamd âlemlerin rabbi olan Allah’adır. Allah’ın resulüne, ailesine ve tüm ashabına salat ve selam olsun.

Mübarek Suriye devrimi hala zorlu imtihanlar geçirmekte; bu imtihanlar sonrasında ise daha sağlam, safları daha güçlü ve daha bilinçli bir hale çıkacaktır. Art arda gelen imtihanlarla emaneti taşımaya daha layık ve haklarında kurulan entrikaların karşısında daha sabit duran bir nesil çıkacak ve -Allah’ın izniyle- onların elleriyle köklü bir zafer kazanılacaktır.

Hey’et Tahriru’ş-Şam sahada cereyan eden muhtelif olaylar karşısında hikmet, soğukkanlılık ve şer’i siyasetle hareket etmenin yanında, muteber şer’i maslahatları öncelemiş, Şam ehlinin cihadının kazanımlarını muhafaza etmeye çalışmış ve böylece izzet halkının devriminin ve mübarek cihadının devam etmesi için, çıkmış oldukları ve uğruna en değerli şeylerini feda ettikleri hedeflerinin gerçekleşmesine çabalamıştır.

Bu yeni olaylar arasında tehlikeli bir gelişme daha olmuştur: Bugünlerde birçok cephede mücrim rejime ve müttefiklerine karşı savaşan mücahidlere karşı savaşmak için işgalci Rusya’nın muhalif gruplardan bazılarını desteklediği hususunda medyada çelişkili haberler çıkmaktadır. Bir de buna ek olarak, “Fırat Kalkanı” adıyla çıkan, Kuzey Suriye’nin fesat ve cürümleri altında inlediği grupların Astana 6 toplantısının kararlarını uygulama aracı olmasındaki hareketliliği gelmiştir. Böylece taksimat planlarının gerçekleşmesi ve devrimin ihanet toplantılarında satılması için, işgalci Rusya garantör ve hava destekçisi, icram grupları ise onun yerdeki araçları olacaktır.

Dine karşı savaşan, hürmetleri çiğneyen, bombardıman ve zorunlu tehcirlerle Müslümanlara acılar tattıran Rusya’nın durumu, ilim ve basiret sahibi hiç kimseye kapalı değildir. Ne yaşlılar, ne dul kadınlar, ne de emzikteki çocuklar onların zulmünden salim kalabilmiştir. Bu durumda onlara yardım eden, güçlerini destekleyen, sayılarını artıran ve hatta cürümlerini ve planlarını uygulamaları için onların araçları olanların durumu ne olacaktır. Allahu Teâlâ şöyle buyurur: “Ey iman edenler, yahudi ve hristiyanları dostlar (veliler) edinmeyin; onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden onları kim dost edinirse, kuşkusuz onlardandır. Şüphesiz Allah, zalimler topluluğuna hidayet vermez.” (Maide: 51) Kuşkusuz o da onlardandır, onun hükmü de onların hükmü gibidir.

Bunlardan bir kimse, mücahid Suriye halkı evlatlarından murabıt bir topluluğa katılıp, ehlini düşman saldırılarından ve zorbalıklarından müdafaa edeceği yerde; yönetiminin sağlamlaşması için saldırgan Nusayri rejimini destekleyen zulüm ve istibdat topluluğuna sığınmaktadır; rejimin cürümlerini icra ettiği cephelere ilerlemek için ön hazırlık olarak uçakların bombardımanıyla kendisini Nusayri rejimin dengi ve benzeri bir konuma getirmektedir.

İşgalci Rusya’nın yanında duran gruplar şunu iyi bilsinler ki, İdlib onların gezinti yeri değildir. Cihad ve istişhad aslanları onları gözetlemektedir. Anasını evlatsız, çocuklarını yetim, eşini dul bırakmak isteyen oraya ayak bassın. Haber ise duyduklarınız değil gördükleriniz olacaktır.

“Allah emrinde galip olandır, ancak insanların çoğu bilmezler.”

Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah’adır.

 

17 Muharrem 1439 / 7 Ekim 2017Created: 07/10/2017
Visits: 3207
Online: 0