Koru Hastanesi’nin yaptığı açıklamaya cevaben

  1. Saat 10.00’da annenin suyunun gelmesi üzerine hastaneye başvurulmuş ve annenin ilk muayenesinde açıklık 4 cm olarak tespit edilmiştir. Peki saat 10.00 - 15.00 arası annenin vajinal muayenelerini ve takiplerini kim yapmıştır? Hastane bu konuda herhangi bir cevap verememektedir. Çünkü belirtilen saatler arasındaki tüm muayeneler kayıt dışı olarak çalıştırılan bir doktor tarafından yapılmıştır.
  2. Anne doğum sancıları içerisindeyken ebe, doktor ile görüşüp onun da uygun gördüğünü belirterek anneye epidural anestezi uygulanması konusunda ısrarcı olmuş ve içeriğin okunmasına fırsat verilmeden acele bir şekilde anneden anestezi onamı ve imzası alınmıştır. Peki, ebenin epidural anestezi uygulanmasının uygun olduğuna dair onay aldığı doktor kimdir? Zira hiçbir doktor bu sorumluluğu üstlenmemektedir.
  3. İlgili açıklamada, saat 15:00 ‘da aktif doğum eyleminin başlaması üzerine kurum doktorunun anneyi takibe başladığı ve sürecin tümünü yönettiği belirtilmiştir. Aktif doğum eylemi, açıklığın 9-10 cm olması ve amniyon sıvısında mekonyum görülmesi ile mi başlamaktadır? Çünkü belirtilen saatte açıklık 9-10 cm’dir. Amniyon sıvısında mekonyum bulunmaktadır. Ayrıca doktor bu saatte hastaneye ulaşıp, ilk muayenede mekonyumu fark etmiştir.
  4. Tıbbi makalelerde epidural anestezinin doğum komplikasyonlarını artırabileceği, fetüsü strese sokacağı, solunum sıkıntıları yaratabileceği, normal doğum eylemini gerçekleştirilmesini zorlaştıracağı belirtilmektedir.
  5. Hastane yaptığı açıklamada bebeğin kalp atım ve solunum sıkıntısı olarak doğduğu belirtilmektedir. Fakat bebek ölü olarak doğmuştur. Bebeğin 1.dakika APGAR skoru 0’dır. Raporlarda yer aldığı gibi 15 dakika canlandırma işlemi yapılmıştır.
  6. Bırakın hastanenin ailenin yanında olmasını, bugüne kadarki süreçte hastane yönetimi tarafından aileye kendine ait dosyaları vermekte bile zorluk çıkarılmış, defalarca sorulmasına karşın aileye süreç hakkında eksik ve yanıltıcı bilgilendirmeler yapılmıştır. Hastane, yayınladığı açıklamada dosyaları aileye kendiliğinden teslim etmiş gibi yansıtmıştır. Ancak, bebeğe ve anneye ait dosyalar, hastane yönetiminden onlarca kez talep edilmesine rağmen teslim edilmemiş olup, 38 günün sonunda İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla hastaneden alınmıştır. Buna rağmen dosyalarda eksiklikler mevcuttur.


Created: 26/05/2017
Visits: 55886
Online: 0