17 września Sowieci weszli do Polski

Atak na Polskę był zgodny z ustaleniami mocarstw.

 

.

17 września 1939 zgodnie z układem Ribbentrop-Mołotow sowieci zajęli wschodnią część II RP. Stalin złamał pakt o nieagresji i zaatakował bez wypowiedzenia wojny.

Atak na Polskę był zgodny z tajnym aneksem porozumienia zawartego z Hitlerem. Porozumienia dotyczącego rozbioru Polski i podziału stref wyływów między Niemcami i ZSRR.

Porozumienie z Hitlerem było strategicznym błędem Stalina i nic nie pomogą głosy obrońców polityki ZSRR w roku 1939. Ci obrońcy piszą, że ZSRR nie był gotowy do wojny i Stalin chciał zyskać na czasie. Tymczasem zachowanie Stalina i cała polityka ZSRR po aneksji "zachodniej Ukrainy i zachodniej Białorusi"  świadczy o czym innym. Stalin uwierzył w zapewnienia Hitlera i plan podziału wpływów między komunistami i faszystami wziął za swój.

Świadczy o tym to, że:

1) Nie przyjmował do wiadomości ostrzeżeń o zbliżajacym się ataku niemieckim, przekazywanych przez własnych szpiegów.

2) Nie przesunął linii umocnień obronnych na nową wschodnią granicę ZSRR.

3) Zaopatrywał faszystów w surowce niezbędne do prowadzenia wojny. Głównie ropę naftową i rudę żelaza, których było niewiele na terenach opanowanych przez Hitlera.

.

ZSRR był wiernym sojusznikiem Niemiec aż do agresji z czerwca 1941roku, która zaskoczyła Stalina.

Ruda żelaza eksportowana do Niemiec była w fabrykach całej opanowanej przez Hitlera Europy przetwarzana w sprzęt wojenny: samoloty, okręty, czołgi ... Z ropy importowanej z ZSRR produkowano paliwo do czołgów, które wkrótce miały ZSRR zaatakować.

17 września 1939 był epizodem w polityce ZSRR. Dla Polski to niezwykle ważna data.

.

Z 17 września 1939 wiąże się niezwykle ważne pytanie:

KTO W POLSCE WIEDZIAŁ O TAJNYCH USTALENIACH PAKTU RIBBENTROP - MOŁOTOW !!!

Aneks był tajny ale wiele osób o nim wiedziało: - negocjatorzy, eksperci, tłumacze, sekretarki, maszynistki ... niemieccy i sowieccy. Dziś Amerykanie przechwalają się, że treść uzgodnień poznali natychmiast dzięki swoim szpiegom obecnym na sali podczas obrad w Moskwie.

Amerykanie wiedzieli (nie wszyscy Amerykanie rzecz jasna) a Polacy ???

Ewakuacja polskich władz razem z rodzinami i częścia posiadaniego majątku, dokonana zaraz po sowieckiej agresji, była logistycznie bardzo skomplikowaną operacją.

Ta (udana) operacja musiała być zawczasu zaplanowana i w szczegółach przygotowana.  Zamieszkali głównie w Warszawie członkowie rodzin polskich VIP-ów znaleźli się w odpowiednim momencie na zaleszczyckiej szosie.

.

Przebieg wydarzeń po sowieckiej agresji jest dowodem na to, że byli w Polsce ludzie, którzy znali plany Stalina.

Historycy co innego piszą w swoich opracowaniach. Podobnie jak w wielu innych sprawach przekazywanie prawdziwych informacji nie jest ich celem. Historia nie będzie nauczycielką życia dopóki historycy nie przestaną wspomagać polityków fałszujących fakty historyczne.

.

Adam Jezierski

.